Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 27 czerwca 2019 r.

imieniny: Cyprian, Władysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Żarki do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. l i ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 688), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej
w Żarkach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku, zarządzam co następuje:
§1.

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- wspieranie działań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym wspieranie działań w zakresie dziedzictwa kulturowego i przemysłowego przyznając kwotę 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy), Obywatelskiemu Komitetowi Pamięci Narodowej na realizacje zadania pod nazwą „Industriada 2019 w Starym Młynie w Żarach”.
§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Kategoria główna artykułu to: 2019 Zarządzenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Agnieszka Skorupa. Data utworzenia: 2019-06-03.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-06-03 10:07:00.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-06-03 10:07:00.
czytano: 47 razy, id: 5108
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-06-03
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-06-03
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019