Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 1 października 2020 r.

imieniny: Heloiz, Igor

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie Nr 35 / 2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki”

Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 4 Uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach  z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 11 a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 122) zarządzam co następuje:

§ 1
 
 Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 28.05.2018 r. do 19.06.2018 r.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami
 i Planowania Przestrzennego.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kategoria główna artykułu to: 2019 Zarządzenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Ola Marchewka. Data utworzenia: 2019-05-27.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-05-27 11:22:50.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-05-27 11:22:50.
czytano: 153 razy, id: 5097
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-28
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-28
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-27
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-27
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020