Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 27 czerwca 2019 r.

imieniny: Cyprian, Władysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR VII/34/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm) oraz art. 11a ust. 1, 2, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Żarki, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Żarki Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2019 roku, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Ola Marchewka. Data utworzenia: 2019-05-24.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-05-24 09:39:10.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-05-24 09:39:10.
czytano: 29 razy, id: 5095
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-24
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-24
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-24
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019