Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 27 czerwca 2019 r.

imieniny: Cyprian, Władysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR IX/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania skargowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tj. z 2018r poz.994 ze zm./oraz  art.105 § 2 i art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks Postępowania Administracyjnego /tj. z 2018 roku,poz.2096 ze zm./-Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje :
§ 1. Umarza się postępowanie skargowe z uwagi na wycofanie skargi z dnia  4 lutego 2019 roku Nr Org.I.1510.19.2019  złożonej przez Panią  B.K. na  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.
§ 2. Uzasadnienie podjętej uchwały zawiera załącznik nr 1,stanowiący jej integralną część.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-05-23.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:09:02.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-05-23 09:09:02.
czytano: 35 razy, id: 5093
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-23
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019