Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 27 czerwca 2019 r.

imieniny: Cyprian, Władysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skarg Pana D. Sz. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki jako organu prowadzącego szkoły

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 10990 roku o samorządzie gminnym/tj. z 2019 r,poz.506 z późn. zm. /w związku z  art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks Postępowania administracyjnego /tj. z 2018 r.,poz.2096 ze zm./ - Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje :
§ 1. Uznać skargę Nr .Org.I.1511.6.2019 złożoną w dniu 20 lutego 2019 roku, przez Pana D. Sz. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki jako organ prowadzący Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach-za bezzasadną.
§ 2. Uznać skargę Nr .Org.I.1511.7.2019 złożoną w dniu 20 lutego 2019 roku, przez Pana D. Sz. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki jako organ prowadzący Szkołę Podstawową im. Władysława Szafera w Żarkach - za bezzasadną.
§ 3. Uznać skargę Nr .Org.I.1511.8.2019 złożoną w dniu 20 lutego 2019 roku, przez Pana D. Sz. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki jako organ prowadzący Szkołę Podstawową im .11 Listopada w Zawadzie - za bezzasadną.
§ 4. Uznać skargę Nr .Org.I.1511.9.2019 złożoną  w dniu 20 lutego 2019 roku, przez Pana D. Sz. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki jako organ prowadzący Szkołę Podstawową im. Integracji Europejskiej w Przybynowie-za bezzasadną.
§ 5. Uznać skargę Nr .Org.I.1511.10.2019 złożoną w dniu 20 lutego 2019 roku ,przez Pana D. Sz.. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki jako organ prowadzący Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Jaworzniku - za bezzasadną.
§ 6. Uzasadnienie  podjętej uchwały zawiera załącznik nr 1,stanowiący jej integralną część.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-05-23.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:07:16.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-05-23 09:07:16.
czytano: 50 razy, id: 5092
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-23
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019