Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 27 czerwca 2019 r.

imieniny: Cyprian, Władysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR IX/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala:        
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część nieruchomości w postaci działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2778/2 o pow. 225 m²  położonej w obrębie Żarki  dla której w Sądzie Rejonowym w Myszkowie prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1M/00083776/7 – z przeznaczeniem na istniejący maszt telekomunikacyjny.            
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Ola Marchewka. Data utworzenia: 2019-05-22.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-05-22 15:27:31.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-05-22 15:27:31.
czytano: 35 razy, id: 5091
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-22
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019