Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 27 czerwca 2019 r.

imieniny: Cyprian, Władysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz 2077 z późn. zm. )

Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 310.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 310.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
W Uchwale Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:
1.    w §1 kwotę 10.400 zł zastępuje się kwotą 10.700 zł,
2.    w §4 kwotę 566.218,68 zł  zastępuje się kwotą 558.218,68 zł.

§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

 

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Dorota Mucha. Data utworzenia: 2019-05-20.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-05-20 13:15:24.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-05-20 13:15:24.
czytano: 54 razy, id: 5087
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-20
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-20
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019