Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 19 sierpnia 2019 r.

imieniny: Emilia, Julinan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Postanowienie Nr IX/2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie : zwołania IX sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2019r.,poz.994 ze zm./ - p o s t a n a w i a m: Zwołać na dzień  17 maja 2019 roku, o godzinie  9.00 w sali narad  UMIG Żarki  - IX sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Proponowany  porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym
5.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D. Sz. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki jako organu prowadzącego szkoły.
9.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi  jakim muszą odpowiadać składane projekty
11.Informacja Przewodniczącego Rady o  złożonych interpelacjach i wnioskach radnych
12.Sprawy różne,bieżące
13.Zamknięcie obrad IX sesji.
            
                    

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-05-09.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-05-09 08:25:53.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-05-09 08:25:53.
czytano: 160 razy, id: 5065
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-09
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-09
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-09
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019