Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 19 sierpnia 2019 r.

imieniny: Emilia, Julinan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Postanowienie Nr VIII/2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie: zwołania VIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2019r.,poz.994 ze zm./ - p o s t a n a w i a m:

Zwołać na dzień  30 kwietnia 2019 roku, o godzinie 9.00 w sali narad  UMIG Żarki  - VIII sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Proponowany  porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym
5. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
9.Rozpatrzenie skargi Pana M.J. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.
10.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Myszkowskiego za 2018 rok.
11.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
12.Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Żarki.
13.Informacja Przewodniczącego Rady o  złożonych interpelacjach i wnioskach radnych
14..Sprawy różne,bieżące
15.Zamknięcie obrad VIII sesji.
            
                            Przewodniczący Rady
                                Mariusz Pompa
    

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-04-24.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-04-24 08:37:59.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-04-24 08:37:59.
czytano: 150 razy, id: 5036
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-04-24
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019