Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 24 kwietnia 2019 r.

imieniny: Horacego, Grzegorza, Aleksandra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Socjalna 25.03.2019

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Socjalna 25.03.2019

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Żarkach ,odbytego w dniu 25 marca 2019 roku

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczyła Pani Wioletta Król-przewodnicząca komisji. Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca komisji Wioletta Król stwierdzając na podstawie listy obecności quorum. Proponowany porządek obrad został rozszerzony o pkt.1"c" i pkt.1"d".
Porządek posiedzenia :
1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
a/. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  2019-2021 dla Gminy Żarki,
b/.określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Żarki  w 2019 roku,
c/.zmian w uchwale IV/19/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku,
d/.organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta i Gminy Żarki
2.Sprawozdanie MGOPS i ŚDS w Żarkach za 2018 rok.
3.Sprawy różne,bieżące
Ad.1."a"
Kier. MGOPS w Żarkach Kowacka Teresa przedstawiła komisji Gminny Program wspierania Rodziny na lata 2019-20121/Program wraz z projektem uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu/.Komisja przedstawiony Program przyjęła jednogłośnie.
Ad.1"b"
Kier. Ref. Gospodarki Gruntami  UMiG  Żarki  Pani Ola Marchewka omówiła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2019 roku ,informując, że na jego realizację w budżecie br. została zaplanowana kwota 60 tys. zł. Pani Radosz zaproponowała aby przy sterylizacji zwierząt wprowadzić obowiązek czipowania .Członkowie komisji wskazywali na problem wałęsających się psów. Burmistrz zwrócił się do komisji o pozytywne zaopiniowanie przedłożonego Programu i zadeklarował, że w II półroczu br. po rozeznaniu kosztów zostanie zgłoszony projekt zmiany Programu zawierający zapisy dot. czipowania zwierząt. Komisja przedstawiony Program przyjęła jednogłośnie.
ad.1"c" Dyr. ZEAOS Jakub Grabowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 stycznia 2019 roku.  Poinformował, że procedura likwidacji zakładu została zakończona  lecz dla potrzeb księgowości: sprawozdania i raporty kwartalne obecnie proponuje się zmianę terminu zakończenia likwidacji zakładu na dzień 31 marca 2019 roku.
Pan radny Maślankiewicz zapytał co z pracownikami dotychczasowego ZEAOS-u  i zwrócił się o  potwierdzenie informacji medialnych dot. zastępcy Burmistrza MiG. Pan Grabowski odpowiedział, że  z dniem 1 kwietnia br. dotychczasowi pracownicy ZEAOS-u stają się pracownikami UMiG. Burmistrz poinformował, że z dniem 1 kwietnia br. Pan Jakub Grabowski będzie pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Żarki. Komisja projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale IV/19/2019 –zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.

Ad.1"d"
Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie  organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta i Gminy Żarki przedstawił  dyr. ZEAOS Jakub Grabowski. Komisja projekt zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Ad. 2 Kier. MGOPS Teresa Kowacka złożyła komisji sprawozdanie z działalności ośrodka  za 2018 rok/sprawozdanie w załączeniu/.Kier. ŚDS Aneta Pniak złożyła sprawozdanie z działalności ośrodka za 2018 rok/sprawozdanie w załączeniu/.Komisja po przedyskutowaniu  przyjęła jednogłośnie przedstawione sprawozdania.
Ad.3  W sprawach różnych, bieżących  w dyskusji głos zabrali :
Pan radny Maciej Maślankiewicz poinformował, że zgłosiła się do Niego Pani Tylkowska , że do mieszkania socjalnego ,gdzie zamieszkuje ,przyszedł  wykonawca termomodernizacji budynku z informacją, że z dniem dzisiejszym ma opuścić lokal na czas remontu. Pani Tylkowska złożyła pismo do Burmistrza 19 marca br. z informacją, że nie ma gdzie się wyprowadzić  i zasugerowała aby udostępnić jej pomieszczenie przy ŚDS w Żarkach i czuje się zaniepokojona gdzie ma zamieszkać.
Pan Burmistrz odpowiedział, że Pani Tylkowska wielokrotnie przedstawiała  w przeszłości  Swoje zaniepokojenie :jak sprzedawała dom po rodzicach, jak mieszkała w Leśniowie ze swoim partnerem. Z wszystkimi lokatorami budynków gdzie ma być przeprowadzana termomodernizacja  były przeprowadzane rozmowy aby opuścili mieszkania na okres remontu. Pani Tylkowska była w UMIG dwukrotnie ,sprawa jest dynamiczna, ma córkę i syna u których na czas remontu mogłaby zamieszkać. Pani Tylkowska ma pieski atakujące cały czas mieszkańców. Część osób zajmujących lokale ,gdzie rozpocznie się remont, trzeba będzie zagospodarować ,na ukończeniu jest remont przy ul. Topolowej, być może będzie tam lokal na tymczasowe zamieszkanie. Konkretnie Panu nie odpowiem  jaką ma Pan dać odpowiedź Pani Tylkowskiej. Pan radny Maciej Maślankiewicz powiedział, że nie powinno nas obchodzić czy sprzedała dom czy nie; osobie należy pomóc jak się o to zwraca. Pani Tylkowska nie ma w mieszkaniu socjalnym łazienki, jest osobą schorowaną. Burmistrz poinformował, że Pani Tylkowska  miała Sobie sama zrobić łazienkę jak otrzymała mieszkanie. UE nie dała  nam  środków na łazienki tylko na termomodernizację budynków ;mieszkanie awaryjne przy ŚDS  jest aktualnie zajmowane przez mieszkańca z ul. Topolowej. Pan radny Maślankiewicz przypomniał, że na czas remontu mieszkań na ul. Topolowej część mieszkańców otrzymała mieszkania zastępcze i należy wszystkich traktować jednakowo. Burmistrz zauważył, że  koszty wynajmu mieszkań dla części mieszkańców z ul. Topolowej pokrywa wykonawca .Na zakończenie posiedzenia komisji Pan Grabowski poinformował, że  posiada informację, że nauczyciele  wszystkich szkół  na terenie gminy przystępują do strajku z dniem 8 kwietnia br. Na tym posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała :                                Przewodniczyła :
Barbara Ochocka                            WIOLETTA KRÓL
insp. ds Rady                            PRZEWODNICZĄCA  KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-04-15.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:59:40.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-04-15 09:59:40.
czytano: 42 razy, id: 5031
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-04-15
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019