Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 24 kwietnia 2019 r.

imieniny: Horacego, Grzegorza, Aleksandra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 01.04.2019r. w sprawie: zakresu upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.

Na podstawie art. 33 ust. 4 oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j) zarządza , co następuje:
§ 1
Upoważniam Pana Jakuba Grabowskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do:
1) wydawania w moim imieniu decyzji administracyjnych oraz podpisywania w moim imieniu pism w sprawach z zakresu działania referatów, które zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Żarki podlegają jego nadzorowi, w przypadku nieobecności kierowników tych referatów,
2) wydawania w moim imieniu decyzji administracyjnych oraz podpisywania w moim imieniu pism z zakresu działania pozostałych referatów w czasie mojej nieobecności w pracy,
3) składania w imieniu Gminy Żarki oświadczeń woli w zakresie zawierania umów w czasie mojej nieobecności w pracy,
4) dokonywania czynności z zakresu prawa pracy, w tym związanych z nawiązaniem stosunku pracy z pracownikami na czas określony, w czasie mojej nieobecności w pracy,
5) składania w imieniu  Gminy Żarki oświadczeń woli, w tym w zakresie zatwierdzania faktur, czeków i innych dokumentów do wypłaty oraz przelewów jak również oświadczeń z zakresu dysponowania mieniem gminnym,
6) potwierdzania własnoręczności podpisu i zgodności z oryginałem dokumentów,
7) wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika Zamawiającego związanych z przygotowaniem postępowań o zamówienia publiczne (do momentu wyboru oferty)
na podstawie art. 18 ust. 2 PZP.
§ 2
Upoważniam Pana Jakuba Grabowskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do zastępowania mnie w czasie mojej nieobecności.
§ 3
Upoważnienie zostaje udzielone na czas zatrudnienia na stanowisku Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Żarki lub do czasu cofnięcia niniejszego upoważnienia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Dominika Horoszko. Data utworzenia: 2019-04-10.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-04-10 11:04:34.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-04-10 11:04:34.
czytano: 33 razy, id: 5024
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-04-10
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019