Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 5 czerwca 2020 r.

imieniny: Bonifacy, Walter

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot. przetargu nieograniczonego pn. Usługi związane z pracami porządkowymi i transportem materiałów na terenie Gminy Żarki

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) Zamawiający podaje poniższe informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 280 000,00 zł  w tym 120 000,00 zł w 2019 roku i 160 000,00 w 2020 roku;

2. Lista firm:

L.pp.

Nazwa firmy

cena

Termin płatności

Czas reakcji  

Termin wykonania zamówienia

1.

P.P.H.U. POLBUT Marcin Podlejski

ul. Myszkowska  32

42-310 Żarki

266 835,60 zł

30 dni

12h

31.12.2020r.

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2019-03-11.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2019-03-11 11:30:21.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2019-03-11 11:30:21.
czytano: 178 razy, id: 4974
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-03-11
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020