Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 6 czerwca 2020 r.

imieniny: Laura, Laurenty

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH 18 LUTY 2019 ROK GODZINA 9.00

Strona główna » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH 18 LUTY 2019 ROK GODZINA 9.00

Podtytuł: Postanowienie Nr 5/2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie: zwołania V, zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2019r.,poz.994 ze zm./ - p o s t a n a w i a m :

Zwołać na dzień  18 lutego 2019 roku, o godzinie  9.. w sali narad  UMIG Żarki  V, zwyczajną  sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Proponowany  porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

5.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach.

7.Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 -2023.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady Miejskiej oraz ustalenia ich składów osobowych.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej.

13.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w  Myszkowie.

14.Uchwalenia planów pracy Rady i komisji na 2019 rok

15.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym

16.Sprawy różne, bieżące

17.Zamknięcie obrad V sesji.

                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                           Mariusz Pompa

                                                                                 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-02-11.
Wprowadził do systemu: Martyna Kyc-Kręciwilk. Data wprowadzenia: 2019-02-11 12:50:24.
Zatwierdził do publikacji: Martyna Kyc-Kręciwilk. Data publikacji: 2019-02-11 12:50:24.
czytano: 322 razy, id: 4938
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-02-11
Nowa wiadomość
Martyna Kyc-Kręciwilk

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020