Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 23 kwietnia 2019 r.

imieniny: Jerzego, Wojciecha

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie Nr 7 /2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2018 r. Dz. U.  poz. 994 ze zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2018 r. Dz. U.  poz.121 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

1.Przeznacza się do dzierżawy budynek grilla położony w Żarkach przy ulicy Piaski  stanowiący własność Gminy Żarki, zamieszczony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

2.Wykaz, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w okresie od 01 lutego 2019  r. do dnia 22 lutego 2019  roku a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych tut. Urzędu.

3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu  Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7 /2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 30 stycznia 2019 roku.       

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Położenie - Żarki ul. Piaski – budynek grilla przeznaczony na działalność handlowo- usługową
Okres dzierżawy – do 3 lat
Wysokość czynszu za dzierżawę – 709,71 zł + podatek VAT miesięcznie

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Ola Marchewka. Data utworzenia: 2019-01-30.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:09:43.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-01-30 12:09:43.
czytano: 99 razy, id: 4926
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-01-30
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019