Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żarkach, odbytego w dniu 7 grudnia 2018 roku w sali narad UMiG Żarki.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczył Pan Paweł Labocha -przewodniczący komisji. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 805.
Porządek posiedzenia:
1.Zapoznanie się z zadaniami Komisji ,określonymi w załączniku Nr 5 do Statutu Gminy Żarki.
2.Sprawy bieżące
Ad.1 Przewodniczący komisji Paweł Labocha zapoznał komisję z regulaminem działania oraz zadaniami komisji ,odczytując załącznik nr 5 do Statutu Gminy pn.” Zasady i tryb działalności Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji ‘’.
Ad.2 Sprawy bieżące
Przewodniczący komisji poinformował, że wpłynęła skarga na dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie. Wiceprzewodniczący komisji Maciej Maślankiewicz odczytał złożoną skargę, której kserokopię otrzymali wszyscy członkowie komisji. Komisja po przedyskutowaniu postanowiła zwrócić się do radcy prawnego tut. Urzędu o określenie w jakim zakresie skarga może być przez komisję rozpatrywana. W dyskusji członkowie komisji proponowali  aby Panie, strony  konfliktu porozumiały się ,należy z Nimi porozmawiać doprowadzając do ugody. Ustalono termin rozpatrzenia skargi na dzień 14 grudnia br. o godz.8.00  w sali narad UMiG Żarki. O posiedzeniu komisji zostaną powiadomione strony .
Posiedzenie komisji zakończyło się o godzinie 855.
Na tym protokoł zakończono.-
Protokołowała :                                PRZEWODNICZYŁ :
Barbara Ochocka                            Paweł  Labocha
Insp.ds Rady                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2018-12-31.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-12-31 15:05:51.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-12-31 15:05:51.
czytano: 127 razy, id: 4879
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-31
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020