Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Kom. Rewizyjna 07.12.2018

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Kom. Rewizyjna 07.12.2018

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 7 grudnia 2018r w sali narad UMIG Żarki

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.
Obradom przewodniczył Pan Alojzy Zieliński -przewodniczący komisji.
Posiedzenie rozpoczęło się  o godzinie 1120
Porządek posiedzenia :
1.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Żarki na 2019 r.
2.zaopiniowanie WPF na lata 2019-2024
3.Sprawy różne, bieżące.
Ad.1.Projekt budżetu  gminy Żarki na 2019 r  przedstawiła Skarbnik Gminy Mucha Dorota.
W dyskusji głos zabrali :
Pan Paweł Labocha zapytał dlaczego w projekcie budżetu nie przewidziano środków na plac zabaw w Kotowicach, który miał być urządzony w br. ,wszędzie było mówione i pisane, że będzie, a placu nie ma.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w br. planowano sukcesywnie wymianę urządzeń na placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy. Na obiektach sportowych na 2019 rok/dz.906/ została zaplanowana kwota 145 tys. zł; jeżeli gmina uzyska dofinansowanie to zadanie zostanie wprowadzone do budżetu i zrealizowane.
Pani Aneta Bernacka zapytała dlaczego na 2019 r nie została  ujęta ul. Zielona ?
Pan Burmistrz odpowiedział, że część ul. Zielonej ma nieuregulowany stan prawny: po uporządkowaniu własności  odcinka ulicy zadanie będzie możliwe do zrealizowania.
Pan Paweł Labocha zwrócił się o wyodrębnienie w budżecie kwoty 35 tys. zł na plac zabaw w Kotowicach; ”plac powinien być z prawdziwego zdarzenia i należy się do tego przyłożyć”.
Pan Alojzy Zieliński przypomniał, że od kilku lat składa wnioski do projektu budżetu dot. budowy nawierzchni ul. Mokrej i Zielonej i zaproponował aby w przyszłorocznym budżecie znaleźć środki na dokumentację. Mówca zauważył, że na oświatę w przyszłorocznym budżecie została przewidziana kwota 11 mln zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne około 9 mln zł, subwencji  gmina otrzymuje 7 mln zł. Wyraził opinię, że koszty dokumentacji na budowę dróg są bardzo wysokie.
Pani  Aneta Bernacka zapytała co z ul. Młyńską ?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że postępowanie prowadzone przez Starostwo  w sprawie wydania pozwolenia na budowę jest nadal nie zakończone. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji nt. projektu budżetu gminy Żarki na 2019 r –przewodniczący komisji zarządził głosowanie.Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu gminy Żarki na 2019 rok byli wszyscy członkowie/w głosowaniu nie uczestniczyła Pani Aneta Bernacka, która nie złożyła ślubowania/.
Ad.2.Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt WPF na lata 2019-2024/w głosowaniu nie uczestniczyła Pani Aneta Bernacka, która nie złożyła ślubowania/.
Ad.3 W sprawach bieżących przewodniczący komisji poinformował, że komisja winna opracować plan pracy na 2019 rok i zwrócił się do członków komisji o przygotowanie propozycji do planu pracy na przyszły rok.
Na tym protokoł   zakończono. Posiedzenie trwało do godz.12.30..
Protokołowała :                                PRZEWODNICZYŁ :
Barbara Ochocka                            Alojzy  Zieliński
Insp.ds Rady                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2018-12-31.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-12-31 15:04:26.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-12-31 15:04:26.
czytano: 137 razy, id: 4878
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-31
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020