Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 29 września 2020 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żarkach, odbytego w dniu 14 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Żarki

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie /lista obecności w załączeniu/,Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta i Gminy  Żarki, dyrektor ZEAOS w Żarkach. Obradom przewodniczył Paweł Labocha -przewodniczący komisji,który powitał przybyłych na posiedzenie i przedstawił proponowany porządek obrad:

1.Rozpatrzenie skargi na dyrektora  Szkoły Podstawowej im.11 Listopada w Zawadzie
2.Sprawy różne,bieżące
Członkowie komisji nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad i komisja przystąpiła do jego realizacji.
Przewodniczący komisji poinformował, że o dzisiejszym posiedzeniu została powiadomiona Pani Barbara K.-wnosząca skargę oraz Pani Anna Wyporska-dyrektor Szkoły Podstawowej im.11 Listopada w Zawadzie. Strony skargi nie przybyły na posiedzenie. Treść skargi członkowie komisji otrzymali wraz zawiadomieniem na dzisiejsze posiedzenie. Przewodniczący komisji przypomniał, że skarga wpłynęła w dniu 6 grudnia br.,w dniu 7 grudnia br. ustalono termin dzisiejszego posiedzenia. W dniu wczorajszym/13 bm./ wpłynęło oświadczenie Pani Barbary K. o wycofaniu skargi, które przewodniczący odczytał. Przewodniczący komisji stwierdził, że w związku z tym, że wpłynęło oświadczenie o wycofaniu skargi –to nie będziemy jej rozpatrywać i dyskutować nt. temat.
Pan radny Maciej Maślankiewicz zapytał  czy komisja skargi nie będzie rozpatrywać ?
Pan Przewodniczący Labocha potwierdził, że tak, ponieważ wnosząca skargę złożyła oświadczenie, że ją wycofuje. Pan Maślankiewicz uważa, że na dzisiejszym posiedzeniu powinna być obecna dyrektor szkoły i wyjaśnić opisane w skardze zdarzenie. Jako nauczyciel uważa, że gmina powinna zająć stanowisko w tej sprawie, a dyrektor szkoły powinna złożyć stosowne wyjaśnienia.
Pan radny Świerdza uważa, że skoro Pani Barbara K. złożyła oświadczenie, że wycofuje skargę to nie ma tematu.
Pan radny Maślankiewicz  uważa, że organ nadzorujący szkołę powinien sprawę wyjaśnić ,tematem powinna zająć się Komisja Socjalna. Dochodzą głosy, że dyrektor szkoły w Zawadzie  zachowuje się niepedagogicznie i uważa, że dyrektor powinna złożyć wyjaśnienia nt. temat.
Pani radna Jolanta Cichoń uważa, że opisana w skardze sytuacja to mogło być „chwilowe uniesienie”.
Pan radny Maciej Maślankiewicz zapytał czy organ nadzorujący rozmawiał z Paniami nt. temat ?
Pan Burmistrz odpowiedział ,że aby przeprowadzić rozmowę to trzeba ustalić stan faktyczny; nie byliśmy na miejscu, trudno opowiedzieć się ,nie prowadzimy postępowania wyjaśniającego.
Pan radny Maślankiewicz zacytował   § 3 Zasad i trybudziałania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowiący zał.nr 5 do Statutu Gminy Żarki. Dodał, że organ nadzorujący powinien podjąć działania odnoszące się do sytuacji opisanej w skardze a tymczasem przewodniczący komisji zamyka temat a sprawa pozostaje; zdaniem mówcy komisja powinna wysłuchać obie strony.
Przewodniczący komisji odczytał pismo Pani Anny Wyporskiej, dyr. Szkoły Podstawowej w Zawadzie /pismo z datą : 10 grudnia br. ,wpłynęło do biura Rady w dniu 12 grudnia br.,/.
Pani radna Jolanta Cichoń poinformowała, że od lat zna Panią dyrektor, która jest „kobitą bardzo energiczną a jak coś przygotowuje to musi być perfekcyjnie, aż do bólu”/  zna również Panią Barbarę K. ,jest osobą bardzo cichą i spokojną. Opisane zajście  to chwilowe uniesienie obu Pań, po co się obrażać, należy mieć nadzieję, że wszystko będzie nadal w porządku  i skoro P. Barbara K. wycofała skargę to po co to rozstrzygać ?
Pan radny Mariusz Pompa –Przewodniczący Rady wyraził zdanie, że skoro skarga została wycofana ,to komisja nie jest zobowiązana do jej rozpatrywania, należy trzymać się przepisów.
Pan radny Henryk Świerdza jako przykład podał program E. Jaworowicz „sprawa dla reportera”, gdzie część osób zgłasza że wycofuje sprawy.
Ad.2.Sprawy różne, bieżące
Przewodniczący komisji udzielił głosu mieszkańcowi sołectwa Kotowice P.Dariuszowi Szlękowi zapytał czy jest zastępca dyrektora w szkole w Zawadzie/P. Grabowski odpowiedział, że tak/.Czy były ingerencje innych osób w stosunku do Pani wnoszącej skargę, że ją wycofała ? Określił jako „niepoważne” ,że Panie nie zgłosiły się na dzisiejszą komisję. Wyraził opinię, że przy stole prezydialnym  powinien siedzieć  tylko przewodniczący  i zastępca przewodniczącego komisji.
Wobec wyczerpania porządku obrad-Przewodniczący komisji dokonał zamknięcia posiedzenia. Na tym protokoł zakończono.-
Protokołowała :                        Przewodniczył :
Barbara Ochocka                        PAWEŁ  LABOCHA
Insp.ds Rady                            PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2018-12-31.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-12-31 14:58:54.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-12-31 14:58:54.
czytano: 202 razy, id: 4877
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-31
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020