Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 25 lutego 2020 r.

imieniny: Cezary, Jarosław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot.: przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ul. Chopina w Żarkach

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) Zamawiający podaje poniższe informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia –230 000,00 zł;

2. Lista firm:

L.pp.

Nazwa firmy

cena

Termin płatności

gwarancja

Termin wykonania zamówienia

1.

P.U.H. DOMAX
Arkadiusz Mika
Ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

428 937,15

30 dni

66 miesięcy

28.06.2019r

2.

POL-BRUK Sp. z o.o.
Ul. Bociania Górka 13
42-262 Poczesna

294 787,63

30 dni

66 miesięcy

28.06.2019r

3.

JUNKOBUD Sp. z o.o.
Ul. Polna 30
41-600 Świętochłowice

338 895,64

30 dni

66 miesięcy

28.06.2019r

4.

PJ „BUD-REM”
Justyna Jaworska-Nowak
Ul. Paderewskiego 24/19
42-400 Zawiercie

332 097,55

30 dni

66 miesięcy

28.06.2019r

5.

Zakład Budowlano-Drogowy
Adam Trzepizur
Ul. Szkolna 29a
42-425 Kroczyce

296 380,43

30 dni

66 miesięcy

28.06.2019r

6.

Zakład Usługowo Budowlany
„BUD-REM”
Tomasz Skipirzepa
Ul. Pomorska 39/56
42-400 Zawiercie

436 312,89

30 dni

66 miesięcy

28.06.2019r

7.

P.R.D.M. „MYSZKÓW” Sp. z o.o.
Ul. Myszkowska 59
42-310 Żarki

279 947,05

30 dni

66 miesięcy

28.06.2019r

8.

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
„BET-BRUK”
Zbigniew Bryś
Ul. Niegolewskich 14
42-700 Lubliniec

397 150,62

30 dni

66 miesięcy

28.06.2019r

9.

VELA PRO Sp. z o.o.
Ul. Smolenia 18
41-902 Bytom

331 749,65

30 dni

66 miesięcy

28.06.2019r

10.

P.H.U.B. „MARMADEX”
Marcin Sosnecki
Ul. Helenówka 5D
42-300 Myszków

269 877,93

30 dni

66 miesięcy

28.06.2019r

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2018-12-28.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2018-12-28 13:30:31.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2018-12-28 13:30:31.
czytano: 202 razy, id: 4868
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-28
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020