Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 25 lutego 2020 r.

imieniny: Cezary, Jarosław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot.: przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Cegielniana w Żarkach

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) Zamawiający podaje poniższe informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia –120 000,00 zł;

2. Lista firm:

L.pp.

Nazwa firmy

cena

Termin płatności

gwarancja

Termin wykonania zamówienia

1.

P.U.H. DOMAX
Arkadiusz Mika
Ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

204 843,09

30 dni

66 miesięcy

28.06.2019r

2.

HUCZ Sp. z o.o., Sp. k.
Ul. Częstochowska 14
42-283 Boronów

162 953,30

30 dni

66 miesięcy

28.06.2019r

3.

JUNKOBUD Sp. z o.o.
Ul. Polna 30
41-600 Świętochłowice

210 742,36

30 dni

66 miesięcy

28.06.2019r

4.

P.R.D.M. „MYSZKÓW” Sp. z o.o.
Ul. Myszkowska 59
42-310 Żarki

149 705,62

30 dni

66 miesięcy

28.06.2019r

5.

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
„BET-BRUK”
Zbigniew Bryś
Ul. Niegolewskich 14
42-700 Lubliniec

199 956,84

30 dni

66 miesięcy

28.06.2019r

6.

P.H.U.B. „MARMADEX”
Marcin Sosnecki
Ul. Helenówka 5D
42-300 Myszków

241 926,78

30 dni

66 miesięcy

28.06.2019r

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2018-12-28.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2018-12-28 13:18:32.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2018-12-28 13:18:32.
czytano: 195 razy, id: 4867
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-28
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020