Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sesja Rady Miejskiej 28.11.2018, godz. 9.00

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » Sesja Rady Miejskiej 28.11.2018, godz. 9.00

Podtytuł: Postanowienie Nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie: zwołania II sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2018r.,poz.994 ze zm./ - p o s t a n a w i a m:


Zwołać na dzień 28 listopada   2018r. o godzinie 9.00 w sali UMIG Żarki,II  sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany , porządek obrad :
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji
5.Interpelacje i wnioski
6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady oraz ustalenia  ich składów
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia  stawek podatku od nieruchomości
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.
9.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski
10.Sprawy różne,bieżące
11.Zamknięcie obrad II sesji    

                    
                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                 Mariusz Pompa

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-02-14 10:30

Edycja artykułu - Mariusz Nowak

2018-11-22 15:14

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.