Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 20 maja 2019 r.

imieniny: Bazylego, Bernardyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego od 30 sierpnia do 5 listopada 2018r.

30 sierpnia - udział w zebraniu wiejskim w Zaborzu
31 sierpnia - udział w zebraniu wiejskim w Zawadzie
4 września – wizyta u notariusza celem ustanowienia służebności przejazdu i przechodzenia przez działki nr 2488/4 i 2488/18 położone w Żarkach na rzecz właściciela działki nr 2474/21 w Żarkach za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 10 086,00 zł. Tego samego dnia Gmina Żarki dokonała sprzedaży działki nr 635/6 o powierzchni 0,2490 ha położonej w Przybynowie na rzecz Spółki Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie oddział Częstochowa za kwotę 3 690, 00 zł
5 września – udział w zebraniu wiejskim w Jaworzniku
6 – 7 września – udział w spotkaniu wójtów, burmistrzów i prezydentów w zakresie wdrażania projektów unijnych w Wiśle
8 września – udział w dożynkach parafialnych w Kotowicach
13 września - udział w konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim na temat atrakcji przygotowanych m.in., w Gminie Żarki na pierwszą edycję Juromanii Święta Szlaku Orlich Gniazd.
13 września – udział w Zarządzie Stowarzyszenia Jurajska Ryba
14 września – udział w posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Bytomiu
14 września – udział w zebraniu wiejskim w Ostrowie
17 września – Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żarkach
17 września – sprzedaż działki nr 132/4 o powierzchni 0,3047 ha położonej w Jaworzniku za cenę 6 686,28 zł
18 września – udział w konferencji Jura Idei w Olsztynie w związku z promocją Szlaku Orlich Gniazd
21 września - udział w zebraniu wiejskim w Przybynowie
24 – 26 września – udział w wyjeździe studyjnym do Niemiec do landu: Nadrenia Północna Westfalia z samorządowcami z woj. śląskiego i ościennych, w zakresie wdrażania dobrych rozwiązań z zakresu polityki rowerowej organizowanych w ramach Trójkąta Weimarskiego
22 września - Jubileusz 110- lecia zorganizowany z udziałem kapelmistrz Tomasza Radosza, prezesa OSP Żarki Grzegorza Mizerskiego, Gminy Żarki i MGOK w Żarkach w ramach Dnia i Nocy Rozmaitości przy zabytkowych stodołach w ramach pierwszej edycji Święta Szlaku Orlich Gniazd Juromania.
27 września – zakończenie projektu Erazmus realizowanego przez Gimnazjum w Żarkach
2 października – podpisałem umowę na trzy Otwarte Strefy Aktywności Lokalnych. Na to zadania Gmina Żarki pozyskała środki z rządowego programu. Zadanie wykona RAK INVEST Marta Rak z Myszkowa wyłoniona w przetargu.  OSA  w Zawadzie przy szkole podstawowej zostanie wykonana za kwotę - 127 551,00 zł, w Żarkach przy ul. Steinkellera za 145 878,00 zł, w Żarkach przy ul. Częstochowskiej za 122 016,00 zł.
4 października -  na stadionie LKS Zieloni Żarki odbył się bieg z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości na długości 100 km.  Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Żarkach.
5 października – uroczystość nadania imienia 11 Listopada dla Szkoły Podstawowej w Zawadzie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, podczas której dokonano poświęcenia i pobłogosławienia sztandaru. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żarkach Stanisława Nowak odczytała uchwałę w sprawie nadania imienia. Część artystyczna rozpoczęła się polonezem w wykonaniu najmłodszych przedszkolaków, były również występu Koła Teatralnego „Za kulisami słów”, zaśpiewała uczennica klasy VII Sandra Nocuń.
6 października – spotkanie z Generałem Zakonu Ojców Paulinów ojcem Arnoldem Chrapkowskim  
9 października – udział w jubileuszowym X Biegu Szafera organizowanym w rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Żarkach imienia Władysława Szafera - wybitnego polskiego przyrodnika. Bieg odbył się na stadionie.
9 października – dokonano sprzedaży działki usługowej o numerze 1625/115 przy ul. Częstochowskiej o powierzchni 0,2413 ha za kwotę wylicytowaną 285 261,60 zł
7 października  – udział w odpuście w Wysokiej Lelowskiej
11 października - Iwona i Krzysztof Ruteccy z Kotowic w Gminie Żarki, właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego Między Zamkami zdobyli I miejsce w konkursie  „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2018 w kategorii Najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego. Nagrodę odebrała Paulina Rutecka. Propozycję zagrody zgłosił radny wsi Kotowice Paweł Labocha, wniosek został zgłoszony przeze mnie.
12 października – spotkanie w Kurii Diecezjalnej w Częstochowie w sprawie rozpoczęcia procedury kościelnej w sprawie ustanowienia Matki Bożej Leśniowskiej Patronką Gminy Żarki. Uzyskaliśmy poparcie od Ojca Arnolda Chrapkowskiego Generała Zakonu  Św. Pawła Pierwszego Pustelnika, a także od ojców paulinów z Klasztoru w Żarkach Leśniowie.
13 października – przyprowadzony został średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Jaworznik. Nowe auto kupiono za  799 500,00 zł. Ochotnicy z OSP Jaworznik otrzymali samochód marki Mercedens – Benz, model Atego wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy 220kW, podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 uterenowione, silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin. Auto ze zbiornikami na wodę (4,3 m sześcienne) oraz na środek pianotwórczy, wyposażony w autopompy. Zakup jest możliwy dzięki uzyskaniu dofinansowania a w ramach wzmocnienia potencjału służb ratowniczych w ramach unijnego dofinansowania. Dofinansowanie wynosi 337 500,00, wkład własny zapewnia również gmina Żarki. W dniu 25 października otrzymaliśmy pismo, iż wniosek nie uzyskał rekomendacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie dofinasowania.
16 października – brałem udział w uroczystościach w Szkole Podstawowej Jaworznik, gdzie obchodzono jubileusze: wyboru Karola Wojtyły na Papieża, świętowano 80- lecie powstania szkoły i 10-lecie nadania szkole imienia  Jana Pawła II.
18 października – spotkanie przy ul. Myszkowskiej. Brały w nim udział władze województwa, dyrektor WZD wspólnie z władzami gmin Żarki i Myszków, przedsiębiorcami, dyrektorami, mediami. Spotkanie odbyło się ze względu na ostatni etap inwestycji remontu drogi wojewódzkiej 793 między Żarkami a Myszkowem. Inwestycja za 36,4 mln zł, z czego około 30,8 mln to dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Województwa Śląskiego.  Na odcinku 5,4 km powstała nowa nawierzchnia wraz z całą konstrukcją drogi, obustronnymi chodnikami i drogą dla rowerów.  Zmniejszono poziom hałasu zastosowanie nowych technologii zapewnia trwałość po przebudowie na okres minimum 30 lat.
18 października – udział w ślubowaniu klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Żarkach
28 października – udział w uroczystościach odpustowych w Żarkach
30 października – spotkanie w sprawie odśnieżania na terenie Gminy Żarki w sezonie 2018/2019


INWESTYCJE
Została podpisana umowa na dofinansowanie zadania  „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki”. W ramach projektu zostaną wykonane roboty budowlane w zakresie docieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji źródeł ciepła oraz instalacji c.o. w czterech budynkach mieszkalnych:  w Żarkach przy ul. Leśniowskiej 61, ul. Berka Joselewicza 11 oraz w Przybynowie na budynek przy ul. Szkolnej 4. Przed nami ogłoszenie przetargu, realizacja w 2019 r.
 

Odnowa!Topolowa
Zakładane są pokrycia dachowe, zamontowano stolarkę okienną, docieplono ściany, wykonywane są podłączenia wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, trwają prace przy budynkach gospodarczych.

Budynek Wysoka Lelowska
Budynek jest wytynkowany w środku i ocieplony na zewnątrz. Trwa montaż sanitariatów, wykańczane są wnętrza, zakładane panele. Na zewnątrz powstały drogi dojazdowe, boisko jest w trakcie budowy.
Projekty jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014 - 2020.

Osiedle Sportowców
Zakończono prace w ciągu ulicy K. Deyny, J. Kukuczki, B. Malinowskiego oraz K. Górskiego oraz W. Komara, K. Skolimowskiej, J. Kusocińskiego w Żarkach za kwotę brutto 1 387 220,52 zł. Przebudowa dróg na tzw. Osiedlu Sportowców obejmowała: utwardzenie, nawierzchnie z kostki brukowej, chodniki, odwodnienie, wjazdy na posesje, asfaltową ścieżkę rowerową oraz zmianę organizacji ruchu.  Łączna długość przebudowywanych dróg wynosi 774,70 m.

Czarka wodociąg i kanalizacja
W dniu 31 października została odebrana inwestycja polegająca na budowie kanalizacji i wodociągu Czarka – Wysoka Lelowska. Dzięki inwestycji powstało 73 nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacjach,  4,185 km wodociągu i  5,461 km kanalizacji. Zadanie wykonał EKOBUD Sp. z o.o., z Glinicy. Zadnie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Żarki uzyskała na to zadanie dotacje w wysokości  1 997 982,00 zł.  Ponadto zaangażowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 506 941,00 zł. Zadanie jest wspierane przez pożyczkę pomostową 1 798 183,80 zł. Wkład własny Gminy 776 385,32 zł.
Zakład Usług Komunalnych w Żarkach informuje, że na podstawie wyników badań przez akredytowane laboratorium, woda na ulicy Czarka nadaje się do spożycia. W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mogą wykonywać we własnym zakresie przyłącza wodociągowe. Wykonane przyłącza należy zgłaszać na otwartym wykopie do Zakładu w celu dokonania odbioru, plombowania wodomierza i podpisania umowy. Podłączenia do kanalizacji będzie można wykonywać w późniejszym terminie.
 

Ulica Polna w Kotowicach
Trwają prace przy modernizacji ul. Polnej w Kotowicach. Wartość zadnia wynosi 589 350,39 zł i jest finansowana z budżetu Gminy Żarki. Wykonano krawężniki, kładziona jest kostka. Stopień zaawansowania prac jest bardzo wysoki.
 

Projekt na wodociąg
Przystępujemy do opracowania projektu na sieć wodociągową wraz z przyłączami na ulicy Letniskowej w Przybynowie i Brzozowej w Ostrowie. Właściciele posesji zainteresowani podłączeniem do sieci wodociągowej proszeni są o podanie nazwiska, adresu, numeru działki, numeru telefonu do biura ZUK w Żarkach przy ul. Leśniowskiej 55.

Czujnik antysmogowy w Żarkach. Głosujemy.
Trwa głosowanie na kolejną lokalizację czujnika antysmogowego w Żarkach. Jeden z takich czujników działa już na budynku urzędu. Startujemy w konkursie „Wiem, czym oddycham” i jest on skierowany do lokalnych społeczności i ich mieszkańców, którzy chcą monitorować stan jakości powietrza w swojej okolicy. Informacje na www.umigzarki.pl
 

Wydawanie żywności
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach informuje, że w dniach: 28.11.2018r., 19.12.2018r. w godz. od 9.00 do 14.00 będzie wydawana żywność w postaci gotowych artykułów spożywczych w magazynie przy ulicy Steinkellera 5, na podstawie karty pomocy żywnościowej na rok 2018/2019 wydawanej po udokumentowaniu dochodów.

Młyn w doborowym turystycznym towarzystwie.
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach w gronie trzech produktów turystycznych, które przeszły  etap regionalny konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Polski - Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.  Kapituła spośród 8 wniosków zgłoszonych do konkursu wybrała 3, które przeszły do etapu ogólnopolskiego konkursu. Są to oprócz Starego Młyna w Żarkach, Sztolnia Królowa Luiza, Marina Gliwice.

ZAPROSZENIA
Wielka Wojna w Starym Młynie.

Stary Młyn do 30 listopada zaprasza na wystawę  militarną „Wielka Wojna na Jurze” przygotowaną przez Krzysztofa i Piotra Ormanów.  Wydarzenie w ramach roku jubileuszowego.

100 lat Niepodległości w Gminie Żarki

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny na wszystkie spotkania.

7.11. (środa) – Wielka Wojna na Jurze – spotkanie z Piotrem Ormanem, godz. 15.00, Stary Młyn

8.11. (czwartek) - Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej, godz. 12.00, MGOK

9.11. (piątek) – Akademia z konkursem pieśni i poezji  patriotycznej, godz. 10.00, Szkoła Podstawowa  w Przybynowie

9.11. (piątek) - Orkiestra Dęta OSP Żarki w RMF FM, godz. 14.00

9.11. (piątek) -  Gramy i śpiewamy dla Polski – Koncert pieśni patriotycznych: Zespół Iskra, Chór Metanoia Cordis przy Klasztorze OO. Franciszkanów w Pilicy pod dyrygenturą Anny i Karola Suchcickich, soliści, godz. 17.00 MGOK

11.11. (niedziela) - Narodowe Święto Niepodległości  Godz. 11.30 - Msza Święta za Ojczyznę, Kościół Parafialny w Żarkach
Godz. 12.30 - przejście pod pomniki z asystą Orkiestry OSP Żarki, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy – miejsca pamięci na cmentarzu
Godz. 16.00 - Lista Przebojów Niepodległej Polski - pyszna kawa i ciasta, MGOK

11.11. (niedziela) – Koncert w Kościele w Przybynowie, przejście pod pomnik, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, godz. 11.30

13.11. (wtorek) - III Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej, godz. 10.00. MGOK,

14.11. (środa) – msza święta w kościele w Jaworzniku – godz. 9.00, akademia w szkole

15.11. (czwartek) – Spotkanie ze społecznością lokalną, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa w Przybynowie

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, UMIG Żarki)

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data utworzenia: 2018-11-07.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-11-07 13:14:10.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-11-07 13:14:10.
czytano: 97 razy, id: 4825
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-11-07
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019