Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 23 września 2019 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: pn. Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności w Gminie Żarki

Na podstawie art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) reprezentując Gminę Żarki, jako Zamawiającego informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się 18.09.2018r. została wybrana oferta nr 1:

RAK INVEST Marta Rak,

ul. Pułaskiego 7/312 42-300 Myszków

z ceną brutto:

część I zamówienia: Budowa otwartej strefy aktywności w Zawadzie - 127 551,00zł

część II zamówienia: Budowa otwartej strefy aktywności w Żarkach przy
ul. Steinkellera - 145 878,00zł

część III zamówienia: Budowa otwartej strefy aktywności w Żarkach przy ul. Częstochowskiej - 122 016,00zł

Oferty były oceniane zgodnie z SIWZ na podstawie kryterium: cena wykonania zamówienia - 60%, dodatkowa gwarancja - 30%, ilość przeglądów serwisowych – 10%. Na podstawie oceny spełnienia warunków w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez firmę RAK INVEST z siedzibą w Myszkowie odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.

W postępowaniu nie wykluczono wykonawców, żadna z ofert nie została odrzucona. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 02.10.2018r. w siedzibie Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki.

                                     W niniejszym postępowaniu złożono następujące jedną ofertę:

L.p.

Nazwa firmy

Cena dla poszczególnej części zamówienia

punkty

gwarancja

punkty

Ilość przeglądów serwisowych

punkty

suma

1.

RAK INVEST Marta Rak, ul. Pułaskiego 7/312 42-300 Myszków

1. 127 551,00zł

60pkt

36miesięcy

0pkt

8

7pkt

67pkt

2. 145 878,00zł

60pkt

0pkt

7pkt

67pkt

3. 122 016,00zł

60pkt

0pkt

7pkt

67pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2018-10-01.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2018-10-01 10:20:44.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2018-10-01 10:20:44.
czytano: 164 razy, id: 4799
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-10-01
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019