Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Kom. wspólna 30.08.2018

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Kom. wspólna 30.08.2018

Podtytuł: Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Żarkach, odbytego w dniu 30 sierpnia 2018 r w sali narad UMiG Żarki

W posiedzeniu uczestniczyli radni/13/ oraz goście zaproszeni  -lista obecności w załączeniu. Obradom p[przewodniczył Henryk Świerdza-wiceprzewodniczący Rady.
Porządek posiedzenia :
I. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie :
1/. zmian w budżecie gminy Żarki
2/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
3/. nadania imienia Szkole Podstawowej w Zawadzie
4/. utworzenia gminnej jednostki budżetowej-Klubu Dziecięcego w Żarkach
5/. ustalenia statutu Klubu Dziecięcego w Żarkach
6/. wyrażenia woli ustanowienia Matki Bożej Leśniowskiej Patronką Gminy Żarki
II. Sprawy różne,bieżące
Otwarcia posiedzenia dokonał Henryk Świerdza, wiceprzewodniczący Rady ,powitał przybyłych na posiedzenie przedstawił proponowany porządek obrad i po przyjęciu przystąpiono do jego  realizacji  .
ad.I.1.Proponowane zmiany omówiła Skarbnik Gminy Dorota Mucha. Radni projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie, jednogłośnie.
ad.I.2.Projekt uchwały przedstawiła kier. ref. gospodarki nieruchomościami Ola Marchewka. Radni projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie, jednogłośnie.
ad.I.3.Z projektem uchwały występują przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Zawadzie, wnoszący o nadanie imienia placówce:11 Listopada. Pan radny Mariusz Pompa zauważył, że 11 listopada to data z kalendarza ;zastosowanie jej do nadania imienia szkole powinno być bardziej rozbudowane, rozwinięte. Pan Grabowski odpowiedział, że za takim imieniem dla szkoły wypowiedzieli się rodzice, dzieci, rada pedagogiczna. Komisja projekt uchwały w sprawie nadania imienia szkole podstawowej w Zawadzie :11 Listopada - zaopiniowała pozytywnie.
ad.I.4. ad.I.5.Uzasadnienie projektów uchwał przedstawiła Sekretarz Gminy Barbara Major informując, że podjęte na poprzedniej sesji uchwały dot. Klubu Dziecięcego w Żarkach zawierały wady prawne ,wskazane przez Wydz. Nadzoru  Śl. UW; poprawione projekty są przedstawiane Radzie do ponownego uchwalenia. Pan Grabowski poinformował, że do klubu przyjęto 25 dzieci, z czego 9 dzieci jest refundowanych w ramach projektu;1 nauczyciel przypada na 8 dzieci. Radni projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej-Klubu Dziecięcego w Żarkach oraz w sprawie ustalenia statutu Klubu Dziecięcego w Żarkach - zaopiniowali pozytywnie.
ad.I.6.Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia  woli ustanowienia Matki Bożej Leśniowskiej Patronką Gminy Żarki przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.
Pan Mariusz Pompa zapytał skąd wziął się ten projekt uchwały, czy była jakaś specjalna okazja czy potrzeba ? Burmistrz odpowiedział, że projekt jest wspólną inicjatywą Przeora  OP  i Burmistrza. Pan Pompa stwierdził, że cieszy się z tej inicjatywy i  bardzo chętnie oddaje się pod taki patronat-Matki Bożej Leśniowskiej, a nasza gmina nie mogłaby mieć lepszego patrona. Zapytał, czy inicjatywa jest znana Proboszczowi ? Burmistrz odpowiedział, że nt. temat nie było rozmów z Proboszczem.Pan Zieliński uważa, że uchwała w sprawie patronatu jest aktem bardzo wysokiej rangi. Radni projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie, jednogłośnie.

II. Sprawy  różne,bieżące
Pani Wioletta Król poruszyła temat dotyczący nazewnictwa ulicy w Jaworzniku, proponując na wniosek mieszkańca P.M. o naniesienie nazwy ul. Zamkowej, co jest zgodne z jej położeniem.
Burmistrz odpowiedział, że sprawa nazewnictwa jest znana w tut. urzędzie,  interweniują  w tej sprawie mieszkańcy przysiółka Koziegłówki; zostanie przeprowadzona wizja w terenie i zaproponowane rozwiązania akceptowalne.
Pani Bernacka zapytała o plac zabaw na Olesiowie, Burmistrz wyjaśnił, że na pierwszy przetarg nie wpłynęła żadna oferta, na drugi - 2 oferty znacznie przekraczające zabezpieczone środki.
Pani  Stanisława Nowak poinformowała, że mieszkańcy pytają czy wobec Pana N., który zniszczył na znacznej powierzchni nawierzchnię placu na St. Rynku,  przed Kościołem są wyciągnięte konsekwencje ?Burmistrz odpowiedział, że najprawdopodobniej sprawa zostanie skierowana do sądu. Na tym posiedzenie zakończono.-

Protokołowała :                            PRZEWODNICZYŁ :
B.Ochocka                            HENRYK ŚWIERDZA
insp.ds Rady                             WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2018-09-10.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-09-10 14:39:26.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-09-10 14:39:26.
czytano: 186 razy, id: 4784
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-09-10
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020