Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 44 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 08 sierpnia 2018 roku

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2018 Zarządzenia » Zarządzenie Nr 44 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 08 sierpnia 2018 roku

Podtytuł: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2018 r. Dz. U.  poz. 994 ze zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2018 r. Dz. U.  poz.121 ze zm.)

 

                                                    zarządzam, co następuje:

 

1.Przeznacza się do oddania w najem 6 m² powierzchni wiaty położonej w Żarkach przy ulicy Żwirki i Wigury  stanowiącej własność Gminy Żarki, zamieszczony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

2.Wykaz, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w okresie od 10 sierpnia 2018  r. do dnia 31 sierpnia 2018  roku a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych tut. Urzędu.

3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu  Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                               Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44 /2018

                                                          Burmistrza Miasta i Gminy Żarki

                                                z dnia 08 sierpnia 2018 roku

                      

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Położenie- Żarki ul. Żwirki i Wigury – 6m² powierzchni ściany wiaty  z przeznaczeniem na umieszczenie banera reklamowego hurtowni elektrycznej.

Okres najmu – do 3 lat

Cena czynszu za najem – 150,00 zł + podatek VAT rocznie

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: 2018 Zarządzenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2018-08-09 09:47

Dodanie artykułu - Dominika Horoszko

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.