Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 15 lipca 2020 r.

imieniny: Henryka, Iga

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Uchwała Nr XLIII/331/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25.05.2018r. w sprawie zmiany uchwały XV/101/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30.l2.2015r. o przyjęciu do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarki”

Na podstawie art.18 ust. 1 art. 7 ust.1 pkt 1, 3 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje:

§1

W uchwale nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30.l2.2015r. o przyjęciu do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarki” zmienia się załącznik nr 1 do uchwały od strony 97 do końca treści dokumentu, co podyktowane jest koniecznością uzupełnienia listy zadań o dwa poniżej wymienione:
- „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żarki”
- „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Żarki- projekt grantowy”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Żarki.
 

 

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej 2018r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Małgorzata Banaszczyk. Data utworzenia: 2018-05-30.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:40:46.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-05-30 14:40:46.
czytano: 266 razy, id: 4657
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-05-30
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-05-30
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020