Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja z otwarcia ofert

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne » Informacja z otwarcia ofert » Informacja z otwarcia ofert

Podtytuł: dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Czarka w Żarkach oraz Wysokiej Lelowskiej - Gmina Żarki

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) Zamawiający podaje poniższe informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 3 882 200,00 zł;

2. Lista firm:

L.p.

Nazwa firmy

cena

Termin płatności

gwarancja

Termin wykonania zamówienia

1.

EKOBUD Sp. z o.o., ul Asfaltowa 17,

42-793 Glinica

5 170 069,23zł

30 dni

66 miesięcy

31.10.2018

2.

P.U.H DOMAX

Arkadiusz Mika,
ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

5 981 895,84zł

30 dni

66 miesięcy

31.10.2018

3.

P.U.H.P. INST-GAZ

M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna

Jaskrów, ul. Częstochowska 213, 42-244 Mstów

6 123 225,54zł

30 dni

66 miesięcy

31.10.2018

4.

HYDROMEX PLUS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dobrzyńska 151/153, 42-200 Częstochowa

5 930 939,28zł

30 dni

66 miesięcy

31.10.2018

 

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje

Rejestr zmian

2018-02-13 10:51

Dodanie artykułu - Aneta Nowakowska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.