Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja z otwarcia ofert

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne » Informacja z otwarcia ofert » Informacja z otwarcia ofert

Podtytuł: przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg: 651027S (ulicy Deyny, Kukuczki) 651063S (ulicy Malinowskiego, Górskiego) oraz Komara, Skolimowskiej, Kusocińskiego w Żarkach wraz z odwodnieniem

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) Zamawiający podaje poniższe informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 1 547 009,00 zł;

2. Lista firm:

L.p.

Nazwa firmy

cena

Termin płatności

gwarancja

Termin wykonania zamówienia

1.

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy BET – BRUK Zbigniew Bryś,

 ul. Niegolewskich 14,

42-700 Lubliniec

1 672 167,56zł

30 dni

66 miesięcy

28.09.2018

2.

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

1 913 125,98zł

30 dni

66 miesięcy

28.09.2018

3.

POL-BRUK Sp. z o.o., ul. Bociania Górka 13, 42-262 Poczesna

1 506 064,43zł

30 dni

66 miesięcy

28.09.2018

4.

HUCZ Sp. z o.o., Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

2 183 409,75zł

30 dni

66 miesięcy

28.09.2018

5.

DUET Usługi Drogowo – Mostowe mgr inż. Grzegorz Loranty, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20G, 42-400 Zawiercie

1 621 167,45zł

30 dni

66 miesięcy

28.09.2018

6.

P.H.U.B. MARMADEX Marcin Sosnecki, Helenówka 5D, 42-300 Myszków

1 387 220,52zł

30 dni

96 miesięcy

28.09.2018

7.

P.R.D.M. MYSZKÓW Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki

1 873 869,17zł

30 dni

66 miesięcy

28.09.2018

 3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje

Rejestr zmian

2018-02-12 11:12

Dodanie artykułu - Aneta Nowakowska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.