Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 1 października 2020 r.

imieniny: Heloiz, Igor

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Z a r z ą d z e n i e Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 01 lutego 2018 roku

Strona główna » Zarządzenia » 2018 Zarządzenia » Z a r z ą d z e n i e Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 01 lutego 2018 roku

Podtytuł: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki”

Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) i § 4 Uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej
w Żarkach  z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 11 a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 1840 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

 Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 02.02.2018 r. do 23.02.2018 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami
 i Planowania Przestrzennego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kategoria główna artykułu to: 2018 Zarządzenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Monika Pyżyńska. Data utworzenia: 2018-02-02.
Wprowadził do systemu: Dominika Horoszko. Data wprowadzenia: 2018-02-02 07:48:53.
Zatwierdził do publikacji: Dominika Horoszko. Data publikacji: 2018-02-02 07:48:53.
czytano: 262 razy, id: 4525
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-03-19
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020