Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 15 lipca 2020 r.

imieniny: Henryka, Iga

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Uchwała Nr XXXIX/298/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz 487 z późn. zm.)

                             
Rada Miejska w Żarkach
uchwala, co następuje :

§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2018 rok, stanowiący załącznik nr 1 do  niniejszej uchwały.
                                                     
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki oraz Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                                                            

§ 3.
Traci moc uchwała  Nr XXVI/200/2016  Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1stycznia 2018roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki oraz ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy  Żarki.

    
 

 

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej z 2017r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Zdzisława Motyl. Data utworzenia: 2018-01-02.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-01-02 12:24:44.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-01-02 12:24:44.
czytano: 241 razy, id: 4477
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-01-02
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020