Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Socjalna 22.11.2017

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Socjalna 22.11.2017

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji ds Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Żarkach, odbytego w dniu 22 listopada 2017 roku w sali narad UMiG Żarki.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni. Obradom przewodniczyła Pani  Wioletta Król -Przewodnicząca Komisji.
Porządek posiedzenia :
1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
a/sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
b/Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023,
c/Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku,
d/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Jana Pawła II w Jaworzniku,
e/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie,
f//stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Integracji Europejskiej w Przybynowie,
g/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Szafera w Żarkach
2.Sprawy różne,bieżące
Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji Pani Wioletta Król ,która na podstawie listy obecności stwierdziła quorum/na stan 8 członków komisji w posiedzeniu uczestniczy 8 członków/.Proponowany porządek posiedzenia został przez komisję przyjęty i przystąpiono do jego realizacji.
ad.1.'a"Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym przedstawiła komisji Teresa Kowacka-kierownik MGOP w Żarkach,która poinformowała, że projekt uchwały dotyczy pochówku osób bezdomnych, osób samotnych, niezależnie od posiadania przez nich dochodu, w sytuacji braku rodziny lub osób bliskich deklarujących pochowanie oraz osób posiadających rodzinę lub osoby bliskie, które nie mogą dokonać pochówku ze względu na brak środków finansowych.Za przyjęciem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji.
ad.1"b"Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023 przedstawiła Teresa Kowacka-kierownik MGOPS w Żarkach, informując, że na podstawie ustawy z 2015 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ,do zadań własnych gminy należy opracowanie programu, który koordynuje działania służb i przyczynia się do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Żarki w zakresie przemocy domowej. Za przyjęciem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji.
ad.1"c" Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku przedstawiła Pani Agnieszka Skorupa, insp. ds księgowości budżetowej, informując, że Program na 2018 r został opracowany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i określa zakres i zasady współdziałania gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.Za przyjęciem projektu głosowali wszyscy członkowie komisji.
ad.1"d,e,f.g"Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie : przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Jana Pawła II w Jaworzniku, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Integracji Europejskiej w Przybynowie, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Szafera w Żarkach; uzasadnienie projektów uchwał przedstawił J. Grabowski -dyr .ZEAOS, który poinformował, że projekty uchwał są konsekwencją reformy oświaty, termin podjęcia stosowanych uchwał upływa 30 listopada br. Za przyjęciem projektu głosowali wszyscy członkowie komisji.
ad.2 Sprawy bieżące:
-Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Żarki/zmiany dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedstawionego radnym na wspólnym posiedzeniu w dniu 20 listopada br. i dotyczą zwiększenia środków finansowych na oświatę; zasygnalizowała, że w m-cu grudniu br będzie również  propozycja zwiększenia środków na wynagrodzenia w dziale oświata. Pan Jakub Grabowski zasygnalizował, że w przyszłym roku będą potrzebne jeszcze większe środki na oświatę.Za projektami 4 uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała :                            Przewodniczyła :
Barbara Ochocka                        WIOLETTA KRÓL
insp.ds Rady                            PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2017-11-24.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2017-11-24 13:07:49.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2017-11-24 13:07:49.
czytano: 418 razy, id: 4437
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-11-24
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020