Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Wspólna Komisja 25.10.2017

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Wspólna Komisja 25.10.2017

Podtytuł: Protokół z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Żarkach, odbytego w dniu 25 października 2017 r w sali narad UMiG Żarki

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Świerdza.
Porządek posiedzenia:
1/.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/zmian w budżecie gminy Żarki,
b/zmiany WPF na lata 2017-2023,
c/udzielenia dotacji celowej dla OSP Czatachowa,
d/udzielenia dotacji celowej dla OSP Przybynów,
e/udzielenia dotacji celowej dla OSP Kotowice
2/.Sprawy bieżące
 Otwarcia posiedzenia dokonał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach  Henryk Świerdza, który na podstawie listy obecności stwierdził quorum/na stan 15 radnych w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych/;proponowany porządek został przyjęty i radni przystąpili do jego realizacji.
ad.1Projekty uchwał wymienione w pkt.1a.1b.1c,1d i 1e przedstawiła radnym Skarbnik Gminy Pani Mucha Dorota. Radni ,po przedyskutowaniu projekty uchwał zaopiniowali pozytywnie, jednogłośnie.
ad.2 W sprawach bieżących Wiceprzewodnicząca Rady Wioletta Król oczytała pismo radnego Mirosława Jaskólskiego z dnia 24 października br; Przewodnicząca Rady zauważyła, że pismo nie jest interpelacją, ponieważ w tytule nie zostało użyte słowo "interpelacja". W trakcie dyskusji radni wypowiadali się za koniecznością przeanalizowania treści pisma punkt ,po punkcie/L. Kowacka/,wysokość diet została ustalona uchwałą Rady, podobnie jak składy osobowe komisji i tylko w tym trybie mogą być dokonane zmiany ,jeżeli taka będzie wola Rady ,radny Jaskólski jest radnym korespondencyjnym, nie może nam wszystkim narzucać poniedziałku, jako jedynego dnia, kiedy mogą odbywać się posiedzenia/A. Zieliński/,radny Jaskólski bardzo często obraża radnych /w.Król/,radny wytyka ,że ktoś jest emerytem lub rencistą/R.Hamerla/,autor pisma  powinien rozmawiać z radnymi na komisji a nie zarzucać pismami i pretensjami/M. Pompa/,radny Jaskólski zarzuca nam w piśmie, że nie składamy interpelacji czy wniosków  na posiedzeniach, a przecież  w wielu sprawach zgłaszanych przez wyborców ,radni osobiście interweniują ,nie czekając na posiedzenia komisji czy Rady.
Na tym posiedzenie  zakończono.

Protokołowała:                                Przewodniczył:
B.Ochocka                                        Henryk Świerdza
insp.ds Rady                                    PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2017-11-09.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2017-11-09 08:09:59.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2017-11-09 08:09:59.
czytano: 440 razy, id: 4430
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-11-09
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020