Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Gospodarki 14.03.2017

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Gospodarki 14.03.2017

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Mienia odbytego w dniu 14 marca 2017 r w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Żarki

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni.
Obradom przewodniczył Pan Henryk Świerdza-przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia :
1.Zaopiniowanie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji  celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarki.
2/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Żarki.
3/.Sprawy bieżące /min. rozpatrzenie wniosku złożonego w imieniu mieszkańców sołectwa Zaborze w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Żarkach uchwały o funduszu sołeckim.
Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Żarki został rozszerzony porządek obrad o punkty :
3”a”.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały NrXXIX/223/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 lutego 2017r w sprawie  zmiany Uchwały XXXVII/252/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/189/2013 w Żarkach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
3”a”.Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie.uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Ad.1.Zaopiniowanie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji  celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarki. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt regulaminu/”za” głosowali wszyscy członkowie komisji/.
Ad.2 zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Projekt uzasadniła Skarbnik Pani Mucha. Komisja projekt zaopiniowała pozytywnie /”za” głosowali wszyscy członkowie komisji/.
Ad.3.Sprawy bieżące :rozpatrzenie wniosku złożonego w imieniu mieszkańców sołectwa Zaborze w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Żarkach uchwały o funduszu sołeckim. Burmistrz zauważył, że  autorzy wniosku nie posiadają inicjatywy uchwałodawczej; fundusz sołecki dotyczy roku przyszłego; czy jest zasadne podejmowanie uchwały o funduszu sołeckim  w sytuacji gdy prawdopodobnie kadencja zostanie skrócona ?Budynek świetlicy w Zaborzu nie nadaje się do remontu i w przypadku oględzin przez straż  opinia nt. funkcjonalności obiektu mogłaby być niekorzystna ; aby gmina mogła realizować inwestycję musi być właścicielem terenu. Pani Skarbnik przypomniała, że w przeszłości gdy był fundusz sołecki, to jego realizacja w sołectwach szła bardzo trudno. Innych głosów w dyskusji nt. wniosku nie było i przewodniczący komisji zapytał kto jest za tym ,aby w roku przyszłym był fundusz sołecki /nikt z członków komisji nie był „za”/,przewodniczący zapytał : kto jest przeciwko funduszowi sołeckiemu ?-7 członków komisji, kto się wstrzymał ? – 4 członków komisji.
Pan Burmistrz oświadczył,że w bieżącym roku planuje się na każde sołectwo kwotę 1200 zł na organizację imprez integracyjnych.
Ad.3”a”Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawieuchylenia uchwały NrXXIX/223/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 lutego 2017r w sprawie  zmiany Uchwały XXXVII/252/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/189/2013 w Żarkach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości/”za” głosowali wszyscy członkowie komisji/.
Ad.3”b’’Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawieuchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych/’’za ‘’głosowali wszyscy członkowie komisji/.
Na posiedzenie komisji przybył dyr. PZDP w Myszkowie  Zb. Cesarz ,oraz członek Zarządu Powiatu Myszkowskiego J.Grabowski. Radni zwrócili  się z następującymi  zapytaniami :
Pan Alojzy Zieliński –zapytał o ul. Częstochowską, Pani Nowak dodała, że od 11 lat oczekujemy i upominamy się o ulicę Częstochowską i ciągle stoimy w tym samym miejscu, wstydzimy się przed mieszkańcami.
Pan Cesarz wyjaśnił, że wniosek o dofinansowanie ul. Częstochowskiej został złożony, ale jest dość daleko na liście. Pan Grabowski dodał, że mamy obiecaną pomoc od Wojewody i mimo, że ulica jest na 27 miejscu ,mamy nadzieję na uzyskanie środków; jeżeli nie to zadanie zostanie zrealizowane z budżetu powiatu ,przy udziale środków z budżetu gminy.
Pan Świerdza zasygnalizował ,że ul. Częstochowska w Przybynowie od kościoła w stronę młyna jest w fatalnym stanie; naprawy wymaga też  droga  Przybynów -Ostrów.Pan Cesarz obiecał, że po obeschnięciu ,zostanie wyrównana i docelowo położony zostanie frez ze skropieniem.
Pan Paweł Labocha :remont chodnika w ul. Włodowskiej, oznakowanie na ul. Zamkowej w okolicach przedszkola, przy obrzeżach  na ul. Włodowskiej poodklejał się asfalt, należy to zasmołować’ ; od 2005 r zwraca się o budowę chodnika w kierunku cmentarza, kiedy przystąpi się do remontu wiaduktu ? Sołectwo Kotowice oddało na rzecz gminy pond 5 ha.
Pan Cesarz   i Pan Grabowski udzielili następujących odpowiedzi : gdy pojawia się wolne środki, zostanie wykonany remont chodnika w ul. Włodowskiej, tablice przy przedszkolu zostaną ustawione w ciągu 7 dni, zostaną przeprowadzone oględziny szczelin na ul. Włodowskiej; projekt wiaduktu i chodnika ma być wykonany w ciągu 8 miesięcy, na rok przyszły trzeba będzie zabezpieczyć środki. Przewodniczący komisji, podziękował  za udzielone odpowiedzi. Na tym posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała                                 Przewodniczył :
Barbara Ochocka                            HENRYK ŚWIERDZA
Insp.ds Rady                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2017-03-20.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2017-03-20 11:07:46.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2017-03-20 11:07:46.
czytano: 259 razy, id: 4206
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-03-20
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020