Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół - Komisja Gospodarki 22.12.2015

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół - Komisja Gospodarki 22.12.2015

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 22 grudnia w Sali narad UMiG Żarki.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni (lista obecności w załączeniu). Obradom przewodniczyła Pani Monika Radosz – zastępca przewodniczącego komisji.
Porządek posiedzenia:
1.    Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Żarki na 2016 r.
2.    Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
3.    Zaopiniowanie zmiany uchwały nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
4.    Sprawy różne, bieżące.
Pani Skarbnik wprowadziła dwa dodatkowe punkty (2 i 3).
Ad.1. W dyskusji nad projektem budżetu gminy Żarki na 2016 r. głos zabrali:
Pan Mirosław Jaskólski zapytał jaka jest różnica między dochodami a wydatkami zaplanowanymi na 2016 rok? Pani Skarbnik odpowiedziała, że różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 0,5%, także, że zostało to zbilansowane.
Pani Przewodnicząca Rady Miejskie zapytała o kwotę jaka jest przeznaczona na Radę Miejską? Pani Skarbnik poinformowała, że planowane jest zwiększenie wydatków na Radę Miejską o 20 000 tys. zł.
Pan Mirosław Jaskólski zapytał o diety sołtysów. Pani Lidia Kowacka zaproponowała zwiększenie diet dla sołtysów. Pani Skarbnik oznajmiła, iż w projekcie budżetu planowane są zmiany diet dla sołtysów.
Wywiązała się także dyskusja nt. rozbudowy wodociągu oraz kanalizacji.
Pan Jakóbczak zapytał o wpływy dot. OZE. Pan Burmistrz zaznaczył, że w przyszłym roku zostanie zrealizowanych 400 instalacji związanych z OZE. Po przetargu będzie można mówić o dokładnej kwocie.
Pan Andrzej Jakóbczak zapytał czy są jakieś wpływy wynikające z zajęcia pasa drogowego dot. prowadzeniem sieci światłowodowych. Pan Burmistrz odpowiedział, że opłaty te są zwolnione z mocy prawa.
Pan Mirosław Jaskólski zapytał czy można do projektu budżetu wprowadzić remont świetlicy
w Zaborzu? Pan Burmistrz odpowiedział, że na początek zostanie zlecona analiza budynku starego, by ocenić jego stan.
Pan Andrzej Jakóbczak proponował utworzenie nowych miejsc parkingowych przy targowisku miejskim. Pan Burmistrz poinformował, że planach jest utworzenie nowych miejsc parkingowych.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji nad projektem budżetu  na 2016 r. ,przewodnicząca zarządziła jego przegłosowanie ("za" głosowali wszyscy członkowie komisji),
Komisja po przedyskutowaniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Żarki na 2016 r.

Ad.2. Po przedstawieniu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwałę.
Ad.3. Po przedstawieniu projektu zmiany uchwały nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia
1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej i zapoznaniu się, komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmianę uchwały.
Ad. 4.  Sprawy różne, bieżące.
Wywiązała się dyskusja na temat utwardzenia dróg, głos w dyskusji zabrali: Pani Lidia Kowacka, Pani Aneta Bernacka oraz Pan Mariusz Pompa. Wspomniane zostały ulice na Wysoce Lelowskiej, ulica Olszowa i Kusocińskiego w Żarkach. Pan Burmistrz odpowiedział, że zostanie to zrobione.
Pan Mirosław Jaskólski podziękował za remont mostku na ulicę Lipową w Zaborzu, który to zwiększył bezpieczeństwo.
Pan Paweł Labocha wspomniał, że został wybrany nowy zarząd Klubu Sportowego.
Pani Przewodnicząca Stanisława Nowak odczytała pismo, które złożyła Pani Alicja Czyż. Radni zostali zapoznani z jego treścią.
Na tym posiedzenie komisjo zakończono.
Protokołowała:                                       Przewodniczyła:
Martyna Kyc-Kręciwilk                       MONIKA RADOSZ
pomoc administracyjna                      Z-CA PRZEW. KOMISJI


 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2015-12-28.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2015-12-28 13:22:35.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2015-12-28 13:22:35.
czytano: 488 razy, id: 3817
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-12-28
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020