Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 25 września 2015 r. W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/. Obradom przewodniczyła Pani Lidia Kowacka-przewodnicząca komisji.

Porządek posiedzenia:
1.Analiza informacji o realizacji budżetu gminy Żarki za I półrocze br
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
3.Wizytacja wybranej inwestycji/świetlica w Jaroszowie/
4. Sprawy różne,bieżące /gospodarka odpadami/
ad.1 Komisja zapoznała się z informacją o wykonaniu budżetu gminy Żarki za I półrocze br i po jej przeanalizowaniu zaopiniowała pozytywnie.
ad.2.Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy/projekt na sesję w dniu 30 września br/.Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w  budżecie gminy.
ad.4.W sprawach bieżących dyskutowano nt. gospodarki odpadami w gminie.
Radni sygnalizowali problemy zgłaszane przez wyborców dotyczące tego tematu : niedostarczanie przez firmę wywożącą odpady wystarczającej ilości worków, nie odbieranie pojemników ,które mieszkańcy zakupili indywidualnie, chociaż zgodnie z ustawą wszystkie odpady powinny być odbierane, nie wszystkie pojemniki oznaczone napisem: "gmina Żarki" są odbierane, należy zastanowić się nad zmianą sposobu naliczania opłat za odpady, pomimo złożonych wniosków nadal nie są dostarczone pojemniki na popiół.
ad.3.Komisja udała się na wizytację nowo wybudowanej świetlicy w Jaroszowie, która ma być otwarta w miesiącu październiku. Komisja odwiedziła również świetlicę w Suliszowicach, stwierdzając ,że gospodarz budynku powinien wykazać  się większą starannością o otoczenie wokół świetlicy.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała :                                Przewodniczyła :
Barbara Ochocka                            LIDIA KOWACKA
insp.ds Rady                                PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2015-10-09.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2015-10-09 08:31:20.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2015-10-09 08:31:20.
czytano: 506 razy, id: 3749
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-10-09
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020