Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 20 września 2019 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Uchwała Nr III/10 /2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30grudnia2014 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U.z 2013r. poz. 594  z późń. zm..)  w związku z art.41 ust.1,2i5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity : Dz.U. 2012r.poz 1356 z późn.zm.) .

                  
Rada Miejska w Żarkach uchwala , co następuje:

§ 1.Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
       na 2015 rok , stanowiący załącznik nr 1 do  niniejszej uchwały.
                                                    
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki
       oraz Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                                                           

§ 3. Traci moc uchwała  Nr XXXVI/247/2013 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30.12.2013r.
        w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
        Alkoholowych .

 § 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2015r
        i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na  terenie Gminy Żarki.
       

   
 

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej z 2014 r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Zdzisława Motyl. Data utworzenia: 2015-01-05.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2015-01-05 15:15:14.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2015-01-05 15:15:14.
czytano: 698 razy, id: 3463
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-01-05
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

2015-01-05
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2015-01-05
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2015-01-05
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019