Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 24 marca 2019 r.

imieniny: Gabriela, Marek

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Skarg 6.03.2019

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Skarg 6.03.2019

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 06 marzec 2019 roku godzina 8.00

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni. Obradom przewodniczył Paweł Labocha  - przewodniczący komisji:
Porządek posiedzenia:
1.    Rozpatrzenie skargi Pana D. Sz. na dyrektora szkoły podstawowej w Zawadzie
2.    Rozpatrzenie skargi Pana D. Sz. na dyrektora szkoły podstawowej w Żarkach
3.    Rozpatrzenie skargi Pana D. Sz. na dyrektora szkoły podstawowej w Jaworzniku
4.    Rozpatrzenie skargi Pana D. Sz. na dyrektora szkoły podstawowej w Przybynowie
5.    Rozpatrzenie skargi Pana D. Sz. na dyrektora gimnazjum w Żarkach
6.    Sprawy różne, bieżące

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji Paweł Labocha, który na podstawie listy obecności stwierdził że uczestniczy 5 radnych, organ prowadzący szkołę którego przedstawicielem jest Pan Jakub Grabowski, przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad. Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku i komisja przystąpiła do jego realizacji.

Przewodniczący wspólnie z radnymi uznali że treść skarg nie będzie odczytana ponieważ każdy radny otrzymał materiały i się zapoznał. Przystąpiono do pkt. 1 Rozpatrzenie skargi Pana D. Sz. na dyrektora szkoły podstawowej w Zawadzie

Przewodniczący Paweł Labocha poinformował, iż zaprosił dyrektorów szkół ale są nieobecni, zadał pytanie czy w tej sprawie Pan dyrektor Jakub Grabowski chce zabrać głos. Odpowiedz: jasne, poinformował iż Pani dyrektor Anna Wyporska jest na zwolnieniu lekarskim w związku z tym ustosunkowała się do skargi na piśmie zresztą podobnie jak pozostali dyrektorzy również na piśmie, dyrektor Grabowski otrzymał informacje przed 7.30 że nie będzie dyrektorów szkół ale złożyli wyjaśnienia na piśmie, jeśli Państwo pozwolą odczytam.
W odpowiedzi na skargę złożoną na dyrektora Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada
w Zawadzie informuję, że wszystkie wymagania wynikające z Art. 29 KN i Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. są w placówce spełnione i szkoła zapewnia realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Oznajmiam, że w budżecie szkoły są zabezpieczone środki finansowe na zakup niezbędnych nauczycielowi materiałów do pracy. Dyrektor na początku roku szkolnego ustala wspólnie z nauczycielami wykaz materiałów niezbędnych do wykonania czynności w zakresie obowiązków nauczyciela.
Pan Jakub Grabowski wyjaśnił radnym o czym mówi artykuł 29 Karty Nauczyciela.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad skargą pytając członków komisji kto z Pań
 i Panów radnych jest za uznaniem skargi za zasadną  „0” głosów, za niezasadną „5” głosów, wstrzymujących się „0”. Stwierdzam, że skarga na dyrektora szkoły podstawowej w Zawadzie jest bezzasadna.

Przechodzimy do pkt. 2 Rozpatrzenie skargi Pana D. Sz. na dyrektora szkoły podstawowej
w Żarkach, prosimy Pan dyrektora o przedstawienie stanowiska. Również pisemnie ustosunkował się dyrektor Pakuła do skargi.  W odpowiedzi na skargę złożoną na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach informuję, że wszystkie wymagania wynikające z art. 29 KN i Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. są w placówce spełnione i szkoła zapewnia realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  Dyrektor szkoły planując budżet szkoły, prowadzi konsultacje z nauczycielami i ustala wykaz materiałów do wykonania czynności obowiązkowych, a następnie zabezpiecza środki finansowe na ich zakup w planie finansowym placówki. W budżecie szkoły są zabezpieczone środki m.in. na takie materiały jak literatura metodyczna, papier ksero, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy (laptop w każdej pracowni), inne materiały do wykorzystania w pracy z uczniami (karty pracy, materiały piśmiennicze). Nauczyciele mają do dyspozycji ksero i drukarki.  
Pani Jolanta Cichoń zadała pytanie czy kiedykolwiek była taka sytuacja,  że przyszedł nauczyciel na skargę że nie może prowadzić zajęć bo mu tam czegoś brakuje lub nie ma
w ogóle i musi za własne pieniądze kupić ? Dyrektor Grabowski odpowiedział że się nigdy
 z taką skargą nie spotkał. Radni nie mieli więcej zapytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad skargą pytając członków komisji kto z Pań
i Panów radnych jest za uznaniem skargi za zasadną  „0” głosów, za niezasadną „6” głosów, wstrzymujących się „0”.  Stwierdzam, że skarga na dyrektora szkoły podstawowej w Żarkach jest bezzasadna.

Przechodzimy do pkt. 3 Rozpatrzenie skargi Pana D. Sz. na dyrektora szkoły podstawowej
w Jaworzniku, proszę o przedstawienie stanowiska
W odpowiedzi na skargę złożoną na Dyrektora szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
 w Jaworzniku informuję, że wszystkie wymagania wynikające z Art. 29 KN i Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. są w placówce spełnione i szkoła zapewnia realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wyjaśniam, iż Dyrektor
 na początku roku szkolnego ustala wspólnie z nauczycielami wykaz materiałów niezbędnych do wykonania czynności w zakresie obowiązków nauczyciela. W budżecie szkoły
są zabezpieczone środku finansowe na zakup niezbędnych nauczycielowi materiałów
do pracy.
Pan Labocha zwrócił się do radnych czy chcą zabrać głos w sprawie skargi
na dyrektora szkoły podstawowej w Jaworzniku, pytań nie było więc przystąpiono
do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za uznaniem skargi za zasadną  „0” głosów, za niezasadną „6” głosów, wstrzymujących się „0”
Stwierdzam, że skarga na dyrektora szkoły podstawowej w Jaworzniku jest bezzasadna

Przechodzimy do pkt. 4 Rozpatrzenie skargi Pana D. Sz. na dyrektora szkoły podstawowej
w Przybynowie, proszę o przedstawienie stanowiska.
Szkoła Podstawowa im. Integracji Europejskiej w Przybynowie. W odpowiedzi na skargę złożoną na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie informuję, że wszystkie wymagania wynikające z Art. 29 KN i Rozporządzenia MEN
z dnia 17 grudnia 2010r. są w placówce spełnione i szkoła zapewnia realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dyrektor szkoły, planując budżet szkoły, prowadzi konsultacje z nauczycielami i ustala szczegółowy wykaz materiałów niezbędnych
do wykonania czynności obowiązkowych wszystkich pracowników, a następnie zabezpiecza środki finansowe na ich zakup w planie finansowym placówki.
Pytań radnych nie było, przystąpiono do głosownia w sprawie uznania skargi na dyrektora szkoły podstawowej w Przybynowie za zasadna lub niezasadną. Kto z Pań i Panów radnych jest za uznaniem skargi za zasadną  „0” głosów, za niezasadną „6” głosów, wstrzymujących się „0”
Stwierdzam, że skarga na dyrektora szkoły podstawowej w Przybynowie jest bezzasadna.
Przechodzimy do pkt. 5 Rozpatrzenie skargi Pana D. Sz. na dyrektora gimnazjum w Żarkach
proszę o przedstawienie stanowiska.
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II Anna Janocha. Odpowiedź na skargę p. D. Szlęka
z dnia 20 lutego 2019r.
W odpowiedzi na skargę p. D. Szlęka dotyczącą braku szczegółowego wykazu materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków nauczyciela w Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Żarkach dyrektor gimnazjum informuje, że ustalił w/w wykaz. Nauczyciele nieodpłatnie korzystają z wyposażenia w materiały do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela.
Pytań radnych nie było, przystąpiono do głosownia w sprawie uznania skargi na dyrektora gimnazjum w Żarkach za zasadną lub niezasadną. Kto z Pań i Panów radnych jest za uznaniem skargi za zasadną  „0” głosów, za niezasadną „6” głosów, wstrzymujących się „0”
Stwierdzam, że skarga na dyrektora gimnazjum w Żarkach  jest bezzasadna.

Przechodzimy do pkt. 6 sprawy różne i bieżące

Radny Maciej Maślankiewicz złożył wniosek ze względu na rozpoczynający się remont termomodernizacji tzw. sejmikowego przy ul. Leśniowskiej na wniosek Pani Tylkowskiej
o zapewnienie jej na czas remontu lokum ze względu na to że jest osobą schorowaną – lokum najlepiej na terenie Żarek
Burmistrz Klemens Podlejski wyjaśnił, iż 12 marca podpisujemy umowę z wykonawcą
na realizacje zadania, dostaniemy harmonogram prac, założenie jest takie że musimy mieszkańców wyprowadzić z mieszkań bo nie ma takiej możliwości aby mieszkańcy przebywali w tych lokalach podczas remontu ze względów technicznych oraz bezpieczeństwa, zakres prac jest duży wymiana dachów, okien, instalacje ze względów bezpieczeństwa  mieszkańcy muszą opuścić mieszkania, cześć osób może wyprowadzić
się do rodzin, rozmawiałem z panią Tylkowską była u mnie wczoraj, myślę że ten temat załatwimy  tylko musimy poznać szczegóły, które obiekty będą robione w pierwszym etapie, jaki zakres prac będzie wykonywany,  trzy budynki będą remontowane. Prace potrwają
 do czerwca.

Burmistrz poinformował że mamy wstępny projekt zmiany organizacji ruchu w Leśniowie. Prosił o przeanalizowanie, zapoznanie się z projektem, chcemy projekt skonsultować
z mieszkańcami, przeorem klasztoru ojców paulinów. Pani Joanna Zamorska omówiła projekt zmiany organizacji ruchu. Założenia projektu są takie aby upłynnić ruch w obrębie klasztoru w Leśniowie. Największa koncentracja ruchu na dzień dzisiejszy jest przy ulicy Źródlanej
i ulicy Klasztornej.   
Burmistrz poinformował, że chce aby projekt w marcu przekazany został do powiatowego zespołu ds. uzgodnień. Mieszkańcy sami zgłaszają nam ten problem parkujących samochody w szczególności podczas niedzielnych nabożeństw w sezonie letnim, wiosennym na ulicy Leśniowskiej, od parkingu aż do skrzyżowania z ulicą Wschodnią, kierowcy parkują w różny sposób bardzo często blokując, utrudniając przejazd. Wstępny projekt zmiany organizacji ruchu przestawiony zostanie na zebraniu 21 marca podczas wyboru przewodniczącego osiedla.
Radny Labocha Paweł pytał Panią Zamorską Joannę jak wygląda sprawa funduszu sołeckiego
Poinformowany został, iż zadania, projekty są w trakcie realizacji
Radny Łukasz Rarok pytał o fundusz sołecki na 2020r. odpowiedz burmistrza brzmi że do końca marca 2019 roku, musimy podjąć decyzje czy chcemy aby fundusz sołecki był w 2020r.
Radny Łukasz Rarok poinformował, iż było spotkanie Wspólnoty Gruntowej  Wysoka Lelowska i wyszły kłótnie dotyczące planowanej inwestycji drogi na Żarki Letnisko że chcemy ją wytyczyć
Burmistrz wyjaśnił, iż planujemy ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej tej inwestycji, jest to duże zadanie którego oczekują mieszkańcy i podnoszą tę potrzebę,
jest to skrót do Żarek Letnisko. Mamy zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy na dokumentacje projektową.
Radny Labocha pytał kiedy zostanie zlecony przetarg na projekt budowlany ulicy Majowej
i Ogrodowej w Kotowicach
Został poinformowany, iż w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na dokumentacje projektową ulicy Majowej, Ogrodowej w Kotowicach oraz Wysokiej Lelowskiej – drogi do Żarek letnisko
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                         Przewodniczył:
Anna Stodółkiewicz                      Paweł Labocha

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-03-13.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:24:46.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-03-13 10:24:46.
czytano: 38 razy, id: 4981
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-03-13
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019