Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 23 stycznia 2019 r.

imieniny: Jan, Rajmund

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Kom. Wspólna 28.12.2018

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Kom. Wspólna 28.12.2018

Podtytuł: Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Żarkach, odbytego w dniu 28 grudnia 2018 roku w sali narad UMiG Żarki.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczył Pan Henryk Świerdza - przewodniczący komisji. Posiedzenie odbywa się przed III sesją Rady. Porządek posiedzenia :
1.Zapoznanie się z autopoprawkami Burmistrza MiG Żarki do projektu budżetu gminy Żarki na 2019 rok.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
3.Sprawy różne, bieżące.
Otwarcia posiedzenia dokonał Henryk Świerdza-przewodniczy komisji Gospodarki i Mienia ;powitał przybyłych i przedstawił proponowany porządek obrad. Wobec nie wniesienia uwag do porządku obrad radni przystąpili do jego realizacji.
Ad.1.Skarbnik Gminy Pani Dorota Mucha przedstawiła autopoprawki Burmistrza MiG do projektu budżetu na 2019 r/załącznik do protokołu/.
Ad.2.Radni  pozytywnie zaopiniowali  zmiany w budżecie w br/”za” głosowali wszyscy radni/.
Ad.3.w sprawach bieżących przewodniczący obrad zapoznał z pismem Starostwa Powiatowego w Myszkowie w sprawie wskazania przedstawiciela gminy Żarki do Rady Społecznej SPZOZ Myszków. Burmistrz zaproponował kandydaturę Pana Henryka Świerdzy/dotychczasowego przedstawiciela gminy Żarki w RS SPZOZ Myszków/;innych kandydatur nie zgłoszono. Radni projekt zaopiniowali pozytywnie. W dalszej części  pkt.3 w dyskusji głos zabrali :
Radny Alojzy Zieliński zwrócił się o rozważenie  możliwości oznaczenia miejsca do parkowania  dla osób niepełnosprawnych na parkingu przed apteką na ul. Żwirki i Wigury w Żarkach.
Radny Mariusz Pompa  zaproponował/w imieniu mieszkańców, którzy zgłosili  ten postulat/ o przesunięcie zakazu  wjazdu i parkowania przed Kościołem Parafialnym w Żarkach  na wysokość budynku w którym mieści się sklep z art. przemysłowymi.
Radna Stanisława Nowak zaproponowała umieszczenie w tym miejscu szlabanu lub słupków  blokujących /klucz do szlabanu ew. słupków  w  danym sklepie/.
Burmistrz odpowiedział, że zgłoszone propozycje wiążą się ze  wszczęciem procedury zmiany organizacji ruchu w tym rejonie.
Radny Łukasz Rarok zapytał o możliwość  zainstalowania  piłko chwytów  przy boisku w Wys. Lelowskiej/sąsiad boiska sygnalizuje, że piłka przelatuje na Jego nieruchomość/.
Radny Adam Zamora odpowiedział, że na boisku na os.600-lecia są zainstalowanie przy boisku piłko chwyty też z 2 stron.
Kier. Ref. Gosp. Komunalnej J. Zamorska odpowiedziała, że boiska i ich otroczenie/piłko chwyty/ zostały wykonane zgodnie z projektem.
Radny Adam Zamora zapytał czy zgłosił się chętny  do wyłapywania bezpańskich zwierząt na terenie gminy/do 14 bm. był termin/? Burmistrz odpowiedział, że zgłosiły się 2 firmy :z Zawiercia i z Pieczyska.
Mieszkaniec  P. Szlęk zapytał jak to się stało, ze bez zmiany organizacji ruchu  w ciągu jednego dnia ustawiono nowe znaki ruchu drogowego na ul. Ogrodowej i Majowej w Kotowicach ?Uważa, że  znaki drogowe w obrębie kościoła w Żarkach powinna egzekwować straż miejska ,bo taka jest min. jej rola.
Przewodniczący obrad  P. Świerdza zwrócił się do przedmówcy o nie pouczanie ,ponieważ straż miejska w Żarkach zna swoje zadania. Na tym wspólne posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała :                            Przewodniczył:
Barbara Ochocka                        HENRYK ŚWIERDZA
insp. ds Rady                            PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-01-07.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-01-07 10:16:36.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-01-07 10:16:36.
czytano: 37 razy, id: 4896
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-01-07
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019