Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 18 lutego 2019 r.

imieniny: Konstancja, Krystian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie Nr 55 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 04 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XLVI/351/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy zarządzam, co następuje:

1.Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Żarki, zamieszczone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Wykaz, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w okresie od 07 września 2018 r. do dnia 28 września 2018 roku a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych tut. Urzędu.

3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu  Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Ola Marchewka. Data utworzenia: 2018-09-05.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:41:30.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-09-05 08:41:30.
czytano: 71 razy, id: 4781
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-09-05
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019