Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 23 stycznia 2019 r.

imieniny: Jan, Rajmund

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm) i art. 11 ust l  i ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),

zarządzam co następuje:
§1
1.    Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Gminy Żarki w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.
2.    Celem zadania jest powierzanie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo – zwłaszcza dzieci i młodzieży w formach aktywności fizycznej na terenie Gminy Żarki.
3.    Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr l do zarządzenia.
§2.
Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki,
3)    na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowo-budżetowemu.
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kategoria główna artykułu to: 2018 Zarządzenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Agnieszka Skorupa. Data utworzenia: 2018-07-30.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-07-30 12:05:41.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-07-30 12:05:41.
czytano: 58 razy, id: 4733
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-07-30
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-07-30
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-07-30
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-07-30
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019