Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 9 grudnia 2018 r.

imieniny: Aneta, Leokadia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Uchwała Nr XLIV/335/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pózn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz 2077 z późn.zm. )

Rada Miejska w Żarkach po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) informacją o stanie mienia komunalnego,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

uchwala ,co następuje:


§ 1.

Udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

 

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Dorota Mucha. Data utworzenia: 2018-07-10.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-07-10 15:44:49.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-07-10 15:44:49.
czytano: 53 razy, id: 4705
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-07-25
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2018