Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 19 listopada 2018 r.

imieniny: Elżbieta, Faustyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie nr 29 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia regulaminu uczestnika wydarzenia pod nazwą Industriada organizowanego w Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach przy ul. Ofiar Katynia 5 w dniu 09.06.2018 r.

Zarządzenie nr  29 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia regulaminu uczestnika wydarzenia pod nazwą Industriada organizowanego w Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach przy ul. Ofiar Katynia 5 w dniu 09.06.2018 r. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
W dniu 9 czerwca 2018r. na terenie Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach odbędzie się wydarzenie pod nazwą Industriada. Uczestników wydarzenia obowiązywać będzie następujący regulamin:

1. Regulamin został wydany przez Gminę Żarki – administratora Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach (zwanego w dalszej części regulaminu Muzeum) – Obiektu na Szlaku Zabytków Techniki INDUSTRIADA 2017 i obowiązuje w dniu 9 czerwca 2018r. na terenie w/w obiektu.

2. Regulamin obowiązuje każdą z osób przebywających na terenie Muzeum w dniu Industriady. Każda z tych osób zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizacji programu wydarzeń, a w szczególności w czasie zwiedzania obiektu oraz uczestniczenia w innych atrakcjach, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na terenie obiektu
i korzystania przez nie z terenu, na którym realizowany jest program wydarzeń.

4. Impreza ma charakter otwarty i wstęp na teren imprezy  jest wolny. Liczba uczestników mogących skorzystać z części zawartych w programie wydarzeń - tj. fabularyzowanego zwiedzania w budynku Muzeum  oraz warsztatów wewnątrz i na zewnątrz obiektu – jest ograniczona i w przypadku dużej frekwencji o możliwości skorzystania z danej atrakcji decydować będzie kolejność przybycia.

5. Osoby przebywające na terenie imprezy są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu uczestników Industriady i nie utrudniający innym uczestnikom udziału w wydarzeniach.

6. Osoby przebywające na terenie imprezy  są zobowiązane do stosowania się do zaleceń obsługi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wydarzeń.

7. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych.

8. Na terenie imprezy zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających oraz zaburzających percepcję.

9. Za przebywające na terenie imprezy osoby w wieku do 18 roku życia odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni/rodzice.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, utratę lub zniszczenie mienia Uczestników.

11. Obsługa ma prawo do: upominania Uczestników w celu zapewnienia im bezpieczeństwa, wyproszenia z terenu imprezy osoby zakłócającej porządek, uniemożliwiającej lub utrudniającej innym udział w wydarzeniach, zagrażającej bezpieczeństwu własnemu oraz innych, naruszającej Regulamin oraz przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych Uczestników, przebywających na terenie obiektu.

12. Punkt pomocy przedmedycznej znajduje się na terenie Muzeum w oznakowanym miejscu.

13. Osoby uczestniczące w programie wydarzeń wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w ewentualnych informacyjnych i promocyjnych materiałach filmowych, fotograficznych, radiowych, prezentacjach oraz innych publikacjach na wszystkich polach eksploatacji, realizowanych przez Organizatora lub dla celów Jemu służących.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania czynników zewnętrznych, przede wszystkim warunków atmosferycznych.

15. Regulamin jest udostępniony uczestnikom INDUSTRAIDY poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumzarki.pl w zakładce Industriada 2018 oraz wywieszenie na terenie Muzeum.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data utworzenia: 2018-06-07.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-06-07 14:58:59.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-06-07 14:58:59.
czytano: 85 razy, id: 4667
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-07
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2018