Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 19 listopada 2018 r.

imieniny: Elżbieta, Faustyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot.: przetargu nieograniczonego pn. Remont ciągu dróg w Jaworzniku: ul. Polna (nr ew. dz. D – 1133) w km 0+000 – 0+200 i ul. Cicha (nr ew. dz. D – 1134, D – 1132) w km 0+000-1+200

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) Zamawiający podaje poniższe informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 424 000,00 zł;

2. Lista firm:

L.pp.

Nazwa firmy

cena

Termin płatności

gwarancja

Termin wykonania zamówienia

1.

HUCZ Sp. z o.o., Sp. k., ul. Częstochowska 14,

42-283 Boronów

377 577,53zł

30 dni

66 miesięcy

31.08.2018r

2.

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika,

ul. Grabińska 8,

42-283 Boronów

408 114,25zł

30 dni

66 miesięcy

31.08.2018r

3.

P.H.U. LARIX Sp. z o.o.,

 ul. Klonowa 11,

42-700 Lubliniec

381 661,62zł

30 dni

66 miesięcy

31.08.2018r

4.

P.R.D.M. MYSZKÓW Sp. z o.o.,

ul. Myszkowska 59,

42-310 Żarki

347 945,84zł

30 dni

66 miesięcy

31.08.2018r

5.

TRANZIT Sp. z o.o.,

Lubachowy 68,

29-130 Moskorzew

432 743,52zł

30 dni

60 miesięcy

31.08.2018r

 3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2018-06-04.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2018-06-04 10:41:23.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2018-06-04 10:41:23.
czytano: 123 razy, id: 4663
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-04
Aktualizacja wiadomości
Aneta Nowakowska

2018-06-04
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2018