Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 22 stycznia 2019 r.

imieniny: Dominik, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Czarka w Żarkach oraz Wysokiej Lelowskiej - Gmina Żarki

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) Zamawiający podaje poniższe informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 3 882 200,00 zł;

2. Lista firm:

L.p.

Nazwa firmy

cena

Termin płatności

gwarancja

Termin wykonania zamówienia

1.

EKOBUD Sp. z o.o., ul Asfaltowa 17,

42-793 Glinica

5 170 069,23zł

30 dni

66 miesięcy

31.10.2018

2.

P.U.H DOMAX

Arkadiusz Mika,
ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

5 981 895,84zł

30 dni

66 miesięcy

31.10.2018

3.

P.U.H.P. INST-GAZ

M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna

Jaskrów, ul. Częstochowska 213, 42-244 Mstów

6 123 225,54zł

30 dni

66 miesięcy

31.10.2018

4.

HYDROMEX PLUS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dobrzyńska 151/153, 42-200 Częstochowa

5 930 939,28zł

30 dni

66 miesięcy

31.10.2018

 

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2018-02-13.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2018-02-13 10:51:36.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2018-02-13 10:51:36.
czytano: 328 razy, id: 4534
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-02-13
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019