Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 17 grudnia 2017 r.

imieniny: Jolanta, Olimpia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 lutego 2007 r. Nr IV/20/2007 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 19 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017 poz. 328
z późn.zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

 

§ 1

W regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków  Zakładu  Usług Komunalnych w Żarkach,
uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 lutego 2007 r. Nr IV/20/2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchyla się § 21.


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.


§ 3

Uchwała   wchodzi   w   życie   w   terminie  14  dni  od  dnia  jej  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki
i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Marek Strzelczyk. Data utworzenia: 2017-12-06.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2017-12-06 12:39:36.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2017-12-06 12:39:36.
czytano: 22 razy, id: 4456
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-12-06
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2017