Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 17 grudnia 2017 r.

imieniny: Jolanta, Olimpia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR XXXVIII/290/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Jaworzniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1.
Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku z siedzibą przy ul. Szkolnej 35, 42-310 Żarki stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Jaworzniku siedzibą przy ul. Szkolnej 35, 42-310 Żarki.

§ 2.
Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku obejmuje w całości miejscowość Jaworznik.

§ 3.
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Jakub Grabowski. Data utworzenia: 2017-12-06.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2017-12-06 09:57:19.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2017-12-06 09:57:19.
czytano: 17 razy, id: 4452
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-12-06
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2017