Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 17 grudnia 2017 r.

imieniny: Jolanta, Olimpia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2017 r w sprawie zmian w uchwale Nr II/4/2014 r. Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie określenia liczny członków w stałych komisjach Rady oraz ustalenia ich składów osobowych

Na podstawie art.21  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tj. z 2017 r.poz.1875/ oraz § 13 ust.1,ust.2 pkt.2,ust.3 pkt.2 i ust.4  Statutu Gminy Żarki stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 kwietnia 2017 roku, Nr XXXI/241/2017/Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego  z dnia 8 maja 2017 roku,poz.2932/-Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje  :

§ 1.W uchwale  Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 5 grudnia 2014 roku w  sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady oraz ustalenia ich składów osobowych wprowadza się następujące zmiany:
1/W § 2 ust.10 skreśla się nazwisko  radnego :Mirosław Jaskólski
2/ § 2 otrzymuje brzmienie : "Komisja Gospodarki i Mienia liczy 12 radnych i w jej skład wchodzą:
1.radny Henryk Świerdza-przewodniczący komisji
2.radna Stanisława Nowak
3.radny Adam Zamora
4.radny Alojzy Zieliński
5.radny Andrzej Jakóbczak
6.radna Barbara Pietruszewska
7.radny Włodzimierz Skrzypiciel
8.radna Aneta Bernacka
9.radna Monika Radosz
10.radny Mariusz Pompa
11.radny Paweł Labocha
12.radna Lidia Kowacka"
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Żarkach.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki.-

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2017-12-04.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2017-12-04 14:26:13.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2017-12-04 14:26:13.
czytano: 33 razy, id: 4448
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-12-04
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2017