Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 19 czerwca 2018 r.

imieniny: Gerwazy, Sylwia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ulicy Kasztanowej w Przybynowie

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22) Zamawiający podaje poniższe informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 180 000,00 zł;

2. Lista firm:

L.p.

Nazwa firmy

cena

Termin płatności

gwarancja

Termin wykonania zamówienia

1.

P.U.H DOMAX Arkadiusz Mika,
ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

215 922,51zł

 30 dni

66 miesięcy

31.10.2017

2.

BUDOMAX Marcin Sieradzki,

42-244 Mstów,

Jaskrów, ul. Częstochowska 234

122 491,78zł

30 dni

66 miesięcy

31.10.2017

3.

P.H.U.B. MARMADEX Magdalena Piątek – Sosnecka, ul. Helenówka 5B,

42-300 Myszków

136 331,71zł

30 dni

66 miesięcy

31.10.2017

 

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2017-09-04.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2017-09-04 10:57:17.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2017-09-04 10:57:17.
czytano: 173 razy, id: 4358
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-09-04
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2018