Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 19 czerwca 2018 r.

imieniny: Gerwazy, Sylwia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Strona główna » Zarządzenia » 2017 Zarządzenia » Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Podtytuł: w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), § 4 Uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2010 roku Nr 262 poz. 4184),

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest „Program współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

Formularz konsultacji społecznych projektuProgramu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kategoria główna artykułu to: 2017 Zarządzenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Agnieszka Skorupa. Data utworzenia: 2017-08-31.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2017-08-31 14:52:57.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2017-08-31 14:52:57.
czytano: 113 razy, id: 4352
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-08-31
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Nowak

2017-08-31
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2017-08-31
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2017-08-31
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2017-08-31
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2018