Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 19 czerwca 2018 r.

imieniny: Gerwazy, Sylwia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Przyb.. 2017. T.Z. z dnia 21.08.2017r.

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Przyb.. 2017. T.Z. z dnia 21.08.2017r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( ZRID) na rozbudowę drogi powiatowej nr 3805S o budowę chodnika„.

Zgodnie  z art. 10 § 1 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257),

 

ZAWIADAMIAM

strony,  iż  zebrane zostały  już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji   w sprawie  wszczętej w dniu 12.07.2017r.  z wniosku firmy „Pracownia Drogowa Pylon Sp. z o.o., ul. .Astrów 10, 40-045 Katowice  działającej z pełnomocnictwa Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, ul Myszkowska 59, 42-310 Żarki  dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pod nazwą ;

„ Wykonanie dokumentacji  projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( ZRID) na rozbudowę drogi powiatowej nr 3805S o budowę chodnika „.

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia  jest Powiatowy Zarząd  Dróg W Myszkowie, ul Myszkowska 59, 42-310 Żarki.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie UMiG Żarki pok. Nr 2  z  możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie  7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

  •   tablicach  ogłoszeń  w miejscu planowanego przedsięwzięcia ,
  •   tablicy ogłoszeń  Urzędu   Gminy Poraj,
  •   tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

oraz w:

  •   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Poraju ,
  •   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia.

Zgodnie z art. 75 ust.4 ww. ustawy  O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U.2017. poz. 1405 ) w przypadku ww. przedsięwzięcia, jako wykraczającego poza obszar jednej gminy - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Żarki (na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być ono realizowane), w porozumieniu z zainteresowanym Wójtem  Gminy Poraj .

 

                                                                                                                      Burmistrz

mgr Klemens PODLEJSKI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2017-08-21.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2017-08-21 08:34:38.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2017-08-21 08:34:38.
czytano: 175 razy, id: 4346
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-08-21
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2018