Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 19 czerwca 2018 r.

imieniny: Gerwazy, Sylwia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot. przetargu nieograniczonego pn. Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Żarki na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.

Na podstawie art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22) reprezentując Gminę Żarki, jako Zamawiającego informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się  14.07.2017r. została wybrana oferta nr 4:

 

MAT-BUS Matyja Grzegorz,

ul. Koziegłowska 32, 42-310 Żarki

 

z ceną brutto:  314 547,60zł

Oferty były oceniane zgodnie z SIWZ na podstawie kryterium: cena wykonania zamówienia - 60%,  średni wiek pojazdów - 40%. Na podstawie oceny spełnienia warunków w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono,
iż oferta nr 4 złożona przez firmę MAT-BUS Matyja Grzegorz z siedzibą w Żarkach odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.

Na podstawie art. 89 ust 4 ustawy pzp odrzucono ofertę firmy Usługi Transportowe i Przewóz Osób MATI-TRANS Edyta Żurek, ul. Aksamitna 68, 42-480 Poręba. Wykonawca na wezwanie o którym mowa w art. 90 ust.
1 stawy pzp nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie.

Na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy pzp u wykluczono firmę OLGATUR Justyna Zaczkowska, ul. Krasickiego 67c, 42-300 Myszków. Wykonawca na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 1 ustawy pzp nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 16.08.2017r. w siedzibie Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki.

Wykaz firm w załączeniu.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2017-08-10.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2017-08-10 12:58:38.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2017-08-10 12:58:38.
czytano: 202 razy, id: 4340
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-08-10
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2017-08-10
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2018